• Viktigste endringer for Statsbudsjettet 2019 for Toll- og særavgiftsområdet
Blogg:

Viktigste endringer for Statsbudsjettet 2019 for Toll- og særavgiftsområdet

09. oktober 2018

Differensiering av flyseteavgiften avhengig av reisens lengde

Departementet foreslår en differensiering av flypassasjeravgiften, slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats enn flyreiser innen Europa. Omleggingen foreslås gjort gjeldende fra og med 1. januar 2019. Flyselskapene kan allerede ha solgt billetter for flyreiser til neste år. For at flyselskapene i større grad skal kunne ta hensyn til avgiften i sin prissetting, foreslås det at satsendringene iverksettes 1. april 2019, forutsatt at ESA ikke har innvendinger til avgiftsomleggingen.


Lavere sukkeravgift på sukkervarer, men ikke brus/saft

Det fremgår av pressemeldingen fra departementet at forslaget innebærer at avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer reverseres. Dette gjelder imidlertid ikke avgiften for alkoholfrie drikkevarer. Det er videre opplyst at det skal settes ned et utvalg som skal vurdere avgiften på sjokolade- og sukkervarer og avgiften på alkoholfrie drikkevarer.


Engangsavgiften for nye biler økes med 1,5 %

Det er forslått at engangsavgiften for nye biler økes med 1,5 %. Øvrige bilavgifter er foreslått videreført.
Øvrige særavgifter økes med 1,5-1,9 %
Øvrige særavgifter økes med 1,5-1,9 %.

350 kr-grensen på vareimport videreføres inntil videre

Avgiftsfritaket for import av varer med verdi under kr 350 er foreslått opprettholdt inntil videre. Departementet vedgår at fritaket innebærer en forskjellsbehandling av den norske handelsnæringen, og vil derfor følge med på utviklingen i EU. På bakgrunn av den handelsbarrieren som avvikling av avgiftsfritaket kan medføre, samt at man vil avvente en vurdering av EUs løsning, vil ikke regjeringen fremme forslag om å avvikle avgiftsfritaket per nå.