1:
Bank, forsikring og finans

Bank, forsikring og finans

Bank-, forsikrings- og finansbransjen er i stadig endring. Konjunktursvingninger, teknologisk utvikling og nye lover og regler er bare noen av faktorene som endrer rammebetingelsene for bransjen. 

Bil

Bil

Bilbransjen er i stadig endring og er spesielt utsatt for endringer i rammebetingelser og regelverk. Endringer i konjunktursituasjon, skatter og avgifter, miljø og teknologisk utvikling er av betydning for bilbransjen.

Bygg og anlegg

Bygg og anlegg

BDO er markedsleder i bygg- og anleggsbransjen og betjener mer enn 15.000 kunder gjennom våre 70 kontorer. Vi ønsker å bidra til at du kan utvikle og drive din bedrift på en lønnsom måte med god kontroll på risiko.

Eiendom

Eiendom

Eiendomsbransjen er navet i fremtidens by- og samfunnsutvikling. Hvert år investerer denne bransjen hundretalls av milliarder kroner i utviklingen av norske byer og tettsteder. Prioriteringene denne bransjen gjør, setter rammene for hvordan mennesker arbeider, bor, handler, omgås og leker. I dag, og om 50 år.

Fornybar energi

Fornybar energi

Vi bistår selskaper med å dekke et økende energibehov og grønn omstilling.

Handel

Handel

Handelsbransjen er i rask utvikling. I et marked som stadig blir mer internasjonalt må aktørene hele tiden tilpasse seg nye omgivelser. For å oppnå suksess må du være endringsvillig og klar til å tenke nytt.

Håndverkere

Håndverkere

Bygg- og anleggsbransjen består først og fremst av mange små og mellomstore bedrifter over hele landet. Håndverkere. Dyktige fagfolk. Tømrere, elektrikere, rørleggere, murere, malere, gulvleggere, maskinførere og veldig mange andre typer av faglærte flinke mennesker som jobber og står på, dag ut og dag inn. 

Idrett

Idrett

Idretten er en grunnstein i det norske samfunnslivet og velferdssamfunnet. Gjennom vår satsing på idretten og samarbeid nasjonalt og lokalt har BDO som ambisjon å styrke og profesjonalisere norsk og internasjonal idrett.

Industri

Industri

Industribransjen representerer en vesentlig bærebjelke i norsk og internasjonal økonomisk velstand. Samtidig betyr stadige nye krav til avansert teknologi, utdanning og effektivisering at dette er en bransje i kontinuerlig utvikling.

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Økte forventinger og strammere økonomiske rammer gir offentlige beslutningstakere større utfordringer med å ta de riktige valgene.

Olje og gass

Olje og gass

Norsk olje- og gassvirksomhet har vært landets viktigste næring i over 40 år. Fallende oljepriser og forventet fall i produksjon stiller næringen overfor nye utfordringer: Samtidig må bransjen hele tiden forholde seg til skiftende markedsforhold, geopolitiske utfordringer og kompliserte transaksjoner på tvers av landegrensene.

Oppstarts- og vekstselskap

Oppstarts- og vekstselskap

Når du starter opp ny virksomhet er det fire faser som alle er kritiske for å lykkes. Noen trenger bistand til alle prosessene, mens andre trenger støtte og rådgivning kun til enkelte av fasene.

Private Equity

Private Equity

Private Equity (PE) spiller en stadig større rolle i finansieringen av norsk næringsliv. I 2019 investerte norske og utenlandske PE-aktører til sammen nesten 33 milliarder kroner i Norge – det høyeste tallet noensinne.

Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

Norge er et land med stor dugnadsånd og mye frivillighetsarbeid, og ideelle virksomheter er mye tuftet på dette. I BDO anerkjenner vi den viktige rollen slike organisasjoner spiller i samfunnet, og har forpliktet oss til å være med på å møte de betydelige og komplekse utfordringene sektoren står ovenfor.

Sjømatnæringen

Sjømatnæringen

BDO er en ledende samarbeidspartner til virksomheter innen sjømatnæringen. Med over 70 kontorer rundt omkring i landet, er vi til stede der næringen er – fra Båtsfjord i nord til Flekkefjord i sør.

Teknologi, media og telekom

Teknologi, media og telekom

Virksomheter innen teknologi-, media- og telekombransjen opererer i et marked som endrer seg svært hurtig. De må kontinuerlig utvikle sine produkter og ofte revidere sine forretningsmodeller. I tillegg må de forholde seg til nye rammebetingelser og et raskt skiftende forbruksmønster. Tøff, global konkurranse presser marginene.

Tjenesteyting

Tjenesteyting

Norge har gått fra å være avhengig av råvarer, industri og vareproduksjon, til å bli et kunnskapssamfunn. Oljeaktivitetene i Norge har skapt stor etterspørsel etter kompetanse. Universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer har skapt grobunn for innovasjon og nyskapning.

Transport, shipping og havn

Transport, shipping og havn

Lønnsom drift innen transport- og shippingbransjen er avhengig av god infrastruktur, velutviklede kommunikasjonsplattformer og tett dialog med kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.