Bærekraft

Bærekraftsteamet i BDO bistår privat næringsliv og offentlig sektor som vil arbeide målrettet med bærekraftig utvikling i og gjennom egen virksomhet. Sammen med samarbeidspartnere og oppdragsgivere har vi utviklet konsepter, produkter og tjenester for å jobbe systematisk med bærekraftsmålene. Vårt utgangspunkt er å skape bærekraftig utvikling, samtidig som det styrker forretning og virksomhet. Vår ambisjon er å skape global effekt gjennom lokal handling.

Kurs i bærekraftig utvikling

Er du klar for å gå fra ord til handling? Kurset Lærekraft er laget for å skape en forståelse for hva bærekraftig utvikling er og engasjere de ansatte i bærekraftsarbeidet


Les om kurset herArendalsuka 22: Likestilling i næringslivet handler om mer enn kjønnsbalanse i styret

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser – også i arbeidslivet. I mange bransjer er dette svært skjevfordelt. Aktører i næringslivet bør ikke bare jobbe med dette selv, men også sette krav til og påvirke aktører i verdikjeden.

Se panelsamtalen her

Arendalsuka 22: Teknologi i bekjempelse av moderne slaveri

Hvordan kan teknologiske løsninger bidra til å bekjempe moderne slaveri og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene?Se panelsamtalen her
Våre fysiske og digitale seminarer

HER FINNER DU TOTALOVERSIKTEN over våre aktuelle fysiske og digitale seminarer