Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

Det ikke-kommersielle Norge består av mennesker som vil og kan gjøre en forskjell. Idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære aktører og interesseorganisasjoner, skoler, barnehager og helseinstitusjoner drevet av ideelle – alle arbeider dere for felleskapet, på vegne av felleskapet. Dere forvalter store offentlige og private midler og utgjør solide hjørnesteiner i lokalsamfunn over hele landet. 

Styrearbeid i ideelle organisasjoner

Vi ser på hvilke oppgaver og ansvar et styre har, ikke bare i pressede situasjoner, men også i det daglige styrearbeidet.Les mer og se webinaret her

God styring og kontroll for ideelle organisasjoner

Et av de viktigste tiltakene en organisasjon kan iverksette for å opprettholde og vedlikeholde tillit er god internkontroll i egen organisasjon.Les mer og se webinaret her

Bærekraft i ideelle organisasjoner

For å skape bevissthet og prioritet rundt bærekraft vil kravene til rapportering øke med årene som kommer.Les mer og se webinaret her


Våre fysiske og digitale seminarer

HER FINNER DU TOTALOVERSIKTEN over våre aktuelle fysiske og digitale seminarer