Andre webinarer

Våre mer enn 200 rådgivere leverer spesialiserte tjenester innenfor samfunns- og forretningsutvikling, transaksjonsrådgivning, digitalisering og risikostyring. Vi er tett på norsk samfunn og næringsliv, hvor vi skal gi rådgivning for trygge valg og motivasjon for utvikling. Til grunn for alle våre tjenester ligger en fundamental forståelse og vilje til å jobbe for bærekraftig utvikling av din virksomhet og vårt felles samfunn.

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering


Les mer og se webinaret her

Sikkerhetskultur og den menneskelige faktor

Vi tar deg gjennom grunnleggende tanker rundt sikkerhetskultur, og hva du som leder eller ansatt bør være opptatt av både i og utenfor virksomheten


Les mer og se webinaret her

ESG within Real Estate and Construction

Numerous issues need to be addressed by building companies for sustainable property development, including appropriate density limits, community focused designs, environmental protection, and energy efficiency.


Les mer og se webinaret her

Salg av virksomheten - er du forberedt?

Å selge et selskap er en stor og ressurskrevende oppgave. Gjennom bruk av praktiske eksempler forteller vi deg i dette webinaret hvordan du kan oppnå et best mulig resultat


Les mer og se webinaret her

Tollbehandling

Innenfor tollbehandling knyttet til import og eksport av varer er det mange regler og også en del fallgruver man må holde styr på.


Les mer og se webinaret her

E-læringskurs i sikkerhetsloven

I e-læringskurset vil du få presentert sentrale bestemmelser i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, med eksempler på hvordan disse kan oppfylles


Les mer og se webinaret her

Åpenhet i leverandørkjeder

Mange virksomheter må nå ha kontroll på hvorvidt de selv, samarbeidspartnere og underleverandørene gir sine ansatte anstendige arbeidsforhold og opptrer i henhold til menneskerettighetene


Les mer og se webinaret her

Sikkerhetsstyring i en usikker tid

Med bakteppe i Ukraina-krisen deler vi våre erfaringer knyttet til sikkerhetsstyring.


Les mer og se webinaret her

Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

Praktisk styrearbeid, bærekraft og økonomistyring i ideelle organisasjonerLes mer og se webinarene her

Bedre leverandøravtaler gir reduserte innkjøpskostnader

Vi presenterer de viktigste utfordringene innkjøpsfunksjonen nå står overfor, og peker på muligheter som kan øke verdiskapningen fra innkjøp


Les mer og se webinaret her


Våre fysiske og digitale seminarer

HER FINNER DU TOTALOVERSIKTEN over våre aktuelle fysiske og digitale seminarer