1:

Andre webinarer

Våre mer enn 200 rådgivere leverer spesialiserte tjenester innenfor samfunns- og forretningsutvikling, transaksjonsrådgivning, digitalisering og risikostyring. Vi er tett på norsk samfunn og næringsliv, hvor vi skal gi rådgivning for trygge valg og motivasjon for utvikling. Til grunn for alle våre tjenester ligger en fundamental forståelse og vilje til å jobbe for bærekraftig utvikling av din virksomhet og vårt felles samfunn.

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering


Les mer og se webinaret her

Tollbehandling

Innenfor tollbehandling knyttet til import og eksport av varer er det mange regler og også en del fallgruver man må holde styr på.


Les mer og se webinaret her

E-læringskurs i sikkerhetsloven

I e-læringskurset vil du få presentert sentrale bestemmelser i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, med eksempler på hvordan disse kan oppfylles


Les mer og se webinaret her

Bedre leverandøravtaler gir reduserte innkjøpskostnader

Vi presenterer de viktigste utfordringene innkjøpsfunksjonen nå står overfor, og peker på muligheter som kan øke verdiskapningen fra innkjøp


Les mer og se webinaret her

Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

Praktisk styrearbeid, bærekraft og økonomistyring i ideelle organisasjonerLes mer og se webinarene her


Våre fysiske og digitale seminarer

HER FINNER DU TOTALOVERSIKTEN over våre aktuelle fysiske og digitale seminarer