1:

Skatt og Avgift

Skatt- og avgiftsretten er et komplekst og dynamisk rettsområde i stadig endring. I tillegg har skattelovgivningen tett tilknytning til selskaps- og regnskapslovgivning. BDO har advokater med lang erfaring fra å bistå klienter med rådgivning på disse rettsområdene og arrangerer fortløpende webinarer innen skatte- og avgiftstematikken.

Statsbudsjettet 2023

Den 6. oktober legger regjeringen Støre fram revidert nasjonalbudsjett. Samme dag som statsbudsjettet offentliggjøres, gir våre fageksperter deg det viktigste fra budsjettet innen blant annet skatt og avgift. Det vil bli anledning til å sende inn spørsmål underveis. Webinaret vil også bli tilgjengelig i etterkant.Meld deg på webinaret her

Internprising

Internprising handler om hvordan transaksjoner mellom parter i et interessefellesskap skal prises. Internprisingsreglene skal sikre at inntekter og kostnader skal allokeres til riktig skattesubjekt, og at skattemotivert overskuddsflytting unngås.Meld deg på webinaret her

Starting up foreign companies in Norway

We provide an overview of the most central rules and duties that you must be familiar with at start-up and operation. Presentation in EnglishRead more and see the webinar here

New VAT return in Norway

In this webinar, you get an overview of the technical and legal issues and obligations concerning this new requirements. Presentation in EnglishRead more and see the webinar here

VOEC og nye mva-regler til EU

Vi gjennomgår viktige endringer i EUs mva-regler som hadde virkning fra 1. juli 2021, og som hovedsakelig er rettet mot import i forbindelse med B2C-netthandel. Vi behandler også «VAT On E-Commerce» (VOEC) for netthandel i Norge, som ble innført 1. april 2020


Les mer og se webinaret her


Våre fysiske og digitale seminarer

HER FINNER DU TOTALOVERSIKTEN over våre aktuelle fysiske og digitale seminarer