Graduate-program

Vårt graduate-program for nyutdannede

CAMP BDO for nyutdannede

I BDO har vi et mål om å ha Norges beste onboardingsprogram for nyutdannede nyansatte og erfarne BDO’ere. Og det er vi skikkelig stolte av! Vi har tro på fysiske samlinger for å bygge tilhørighet og nettverk på tvers i BDO og samles hvert år framover på faste fysiske lokasjoner. Dette gjelder for hele landet, og alle våre tjenesteområder. CAMP BDO er vårt skreddersydde onboardingsprogram. 

CAMP BDO går over to samlinger, en i august og en i desember. Den første samlingen finner sted på Fyri i Hemsedal. Denne samlingen byr på et fullspekket og variert program fra morgen til kveld, hvor det er fokus på faglig utvikling og samhold. Del 2 av Camp BDO vil gjennomføres i Oslo.  

Camp BDO har kort forklart tre hovedformål: Læring, bli kjent med hele BDO og nettverksbygging.   Ikon av en person

Læring

Camp BDO skal sørge for at våre nyansatte gjennom blant annet teori, praksis, caser, rollespill og forelesninger er godt forberedt 
når de returnerer til kontorene og arbeidshverdagen i BDO. 
Camp BDO er en kombinasjon av skreddersydd opplæring knyttet 
til våre tjenesteområder, og opplæring på tvers.  

Ikon to personer i dialog

Bli kjent med hele BDO

BDO har 2200 ansatte innen ulike forretningsområder fordelt på over 60 kontorer rundt om i landet. Våre nyansatte skal bli kjent 
med hele BDO, for å være bedre rustet til å samarbeide på tvers 
av tjenesteområder og geografi. Sammen er vi Ett BDO.
Ikon 3 personer

Nettverk

Camp BDO inneholder mange ulike sosiale aktiviteter som skal bidra til å skape sosial trygghet, tilhørighet og nettverksbygging på tvers av tjenesteområder og kontorer for våre nyansatte.


Ditt utdanningsløp etter Camp BDO

Camp BDO gir deg som nyansatt den beste starten på arbeidslivet. For oss er det viktig at du opplever progresjon og læring også etter oppstart. Derfor har vi utarbeidet et skreddersydd kursløp for de tre påfølgende årene hvor hvert kull samles én gang i året for å få muligheten til å utvikle seg videre, både faglig og personlig. På disse samlingene kombinerer vi relevant opplæring innenfor hvert enkelt tjenesteområde – med felles opplæring som treffer alle, for eksempel innen strategi, ledelse, salg og bærekraft. 

Faglig og personlig utvikling står sentralt, men for oss i BDO er det også viktig at du bygger nettverk internt og skaper gode relasjoner på tvers i organisasjonen. Disse samlingene er derfor fysiske på ulike lokasjoner, der alle bor under samme tak. Vi bruker også tid på å planlegge sosialt opplegg – fordi vi anerkjenner betydningen av å ha det gøy sammen for at vi skal kunne yte vårt beste, og nå både individuelle mål og felles ambisjoner.
Vi tilrettelegger for din læring og utvikling


To ansatte i BDO

Fadderordning

Som ny i arbeidslivet og i BDO er det sikkert mye du lurer på og har spørsmål om. For å gjøre din overgang til arbeidshverdagen så god som mulig, får alle nyansatte sin egen fadder. Fadderen fungerer som en støttespiller, og er der for å lære deg det som er lurt å kunne som ny i BDO.

Kompetanseheving og utviklingsplan

Du vil fort merke at din faglige og personlige utvikling står i fokus hos oss, og du vil så tidlig som mulig ha en samtale med din nærmeste leder om hvordan vi kan tilrettelegge for din utvikling og dine ønsker. Sammen setter vi en utviklingsplan som også blir et utgangspunkt for din videre karriere og vekst i BDO. Kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding er viktig for oss for å sikre at utviklingen er i tråd med dine forventninger og ønsker. I tillegg vil du få mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig gjennom fysiske og digitale kurs som tilbys gjennom vår interne kursplan.