Lavere puls med nytt ERP-system

Frode Midttun, Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

18. desember 2020

Kunnskapsbarnehagen Espira er en av landets største private barnehagekjeder. Kjeden driver 105 barnehager for nærmere 9500 barn og med over 2700 ansatte. Etter en omfattende prosess valgte Espira BDO som leverandør og Xledger som sitt nye ERP-system for hele konsernet.

 

Bilde av to menn foran en dataskjerm

 

Espira ønsker å gi barna en fantastisk start på livet. Konsernregnskapssjef Ståle Enerstvedt ønsket i tillegg å få en enda bedre hverdag for ledelsen, styrerne og økonomifunksjonen. Han leder regnskapsavdelingen på Espira sitt hovedkontor på Karmøy i Rogaland. «Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Vi satser mye på kvalitet og særpreg. Hos oss skal alle barn møte et spennende pedagogisk innhold som endres i takt med barnets alder og utvikling», sier Ståle Enerstvedt. 

 

Et veiskille for konsernet

I 2014 fikk Espira Europas største utdanningsaktør, AcadeMedia, som eier. AcadeMedia driver barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring i Sverige, i tillegg til barnehager i Tyskland, og i Norge gjennom Espira. Konkurransen i sektoren er stor, og for å kunne realisere ambisjonen om å lede utviklingen av fremtidens barnehager har det vært viktig å bygge en kompetent, robust og effektiv barnehagedrift. Størrelsen skaper trygghet og gir Espira gode forutsetninger for langsiktighet og stabilitet.

«Vi ønsket å rigge oss for fremtiden, og som en del av dette ble det helt nødvendig å modernisere infrastrukturen i selskapet. Vi har hatt en betydelig vekst, og det gamle regnskapssystemet løste ikke de oppgavene vi hadde godt nok. Espira stod foran et veiskille, og vi måtte se oss etter nye leverandører», sier Enerstvedt. 

 

Espira valgte BDO som leverandør

BDO ble invitert inn som en av flere leverandører for å svare opp på anbudet. Partner Anne Merete Vorpenes i BDO Regnskap er oppdragsansvarlig. «Espira er en seriøs og profesjonell aktør, som kom til oss med en lang og omfattende kravspesifikasjon. Vi legger ikke skjul på at dette er en av de mest krevende anbudsprosesser vi har vært gjennom. Men den gode beskrivelsen av hva Espira var ute etter, gjorde at vi fikk jobbe grundig og systematisk med en løsning for et nytt ERP-system og integrering av andre systemer i konsernet. Det var en lettelse når vi fikk beskjeden at Espira hadde valgt BDO som ny leverandør», sier partner Anne Merete Vorpenes.

«Vi vurderte flere leverandører, og i hovedsak to konkurrerende systemer. BDO forstod best virksomheten vår og de utfordringene vi stod overfor. BDO er sterke systemteknisk og hadde en god plan for implementering og et løp for å få brukerne med. Valget av Xledger som ERP-system er vi også svært fornøyd med», sier Enerstvedt.


Overgangen til Xledger ble en revolusjon

Espira gikk live med Xledger 1.11.19. «Vi hadde lært mye av å være i demomiljøet, og vi synes overgangen gikk veldig bra. Noen utfordringer møtte vi på, men vi fikk til alle de sentrale prosessene og opplevde å ha god kontroll. Som regnskapssjef i et konsern ser jeg på overgangen til Xledger som en revolusjon. Vi jobber mer effektivt, og kostnadene er betydelig redusert gjennom å jobbe i det nye systemet. Det nye ERP-systemet er helt avgjørende for å bygge kvalitet som muliggjør en videre vekst i konsernet. Med 76 juridiske selskaper var det helt avgjørende å få et system som er både fremtidsrettet og rigget for vår drift. Og nå kan jeg endelig dra på hytta igjen i helgene i rapporteringsperioden», sier Ståle Enerstvedt.

 

Stor innovasjon på systemsiden

Xledger er et norsk selskap som leverer systemløsninger til kunder i mer enn 50 land. Det er et komplett 100 % skybasert ERP-system med den bredden og funksjonaliteten som kreves for god økonomistyring i større bedrifter. «BDO er langt mer enn en regnskapsfører. Vi er også ERP-konsulenter som leverer rene systemløsninger. Gjennom leveransen til Espira har vi bygget ytterligere kompetanse på implementering, samt egen utvikling av integrasjoner mot andre systemer. Systemleveranser utgjør en stadig større del av vår totale virksomhet innen tjenesteområde regnskap», sier Vorpenes. BDO er for øvrig Platinumpartner av Xledger i kraft av å være en av landets største leverandører på dette systemet. Du kan lese mer om Xledger her.