BDO satser på utviklingen av fremtidens risikotjenester

15. januar 2021

Norske bedrifter står overfor et stadig mer dynamisk og komplekst risikobilde. For å tilby enda mer tverrfaglige og helhetlige risikotjenester samles nå to av våre fremste spesialistmiljøer i en avdeling. 

Bilde av PC-skjerm med kode

Sammenslåingen kommer BDOs kunder til gode i form av enda mer helhetlige risikotjenester innenfor de to fagområdene.  

- Risk Advisory Services er en ny, slagkraftig avdeling med over 40 spesialister. Kraftsamlingen gir oss en unik styrke og evne til å tenke på risikotjenester som helhet i møte med kundene våre, forteller BDO-partner og avdelingsleder Henrik Dagestad. 

 

Markedsledende på risikotjenester

Til daglig bistår BDO små og store virksomheter over hele landet og innenfor alle samfunnssektorer. Etter sammenslåingen stiller vi enda sterkere i arbeidet med videreutviklingen av løsninger som sikrer god risikohåndtering i norsk samfunns- og næringsliv.

En enda mer helhetlig tilnærming til risikorådgivning gir stort synergipotensiale knyttet til ledelsessystemer og compliance, personvern, forebygging av kriminalitet og andre uønskede hendelser, cybersikkerhet, forensic services, hendelseshåndtering og gransking.

- Utviklingen i risikobildet påvirker behovene hos både enkeltbedrifter og for samfunnet som helhet. Avdelingen Risk Advisory Services skal være en spydspiss for innovasjon, faglig utvikling og kompetanseheving knyttet til fremtidens risikotjenester. Vi samarbeider også tett med BDOs andre spesialistavdelinger innenfor risikotjenester ved behov, avslutter Dagestad.

 

Om Risk Advisory Services

Sammenslåingen av de to tidligere avdelingene compliance & gransking og sikkerhet og IT-risk er et ledd i BDOs videre satsing på utviklingen av fremtidens rådgivnings- og risikotjenester.

Vil du vite mer om, eller ønsker rådgivning og bistand knyttet til konkrete sikkerhetsbehov, ta kontakt med Henrik Dagestad, Dagfinn Buset eller Siv Irene Aasen.