1:

Handelsundersøkelsen 2021: Norsk handelsbransje i omstilling

Harald Bonaventura Borchgrevink, PR-ansvarlig |

16. desember 2021

Koronapandemien og endrede forbrukervaner har ført til en stor vekst i handel på nett. Det stiller krav til trygge teknologiske løsninger og evne til (grønn) omstilling. 

 

Kvinne på hjemmekontor som planlegger utsendelse av nettbestillinger

 

Vi er i ferd med å bli et kontantfritt samfunn, og antallet handelsbedrifter som tilbyr netthandel har økt kraftig under pandemien. Samtidig er halvparten av dem lite bekymret for IT-sikkerhet, viser årets Handelsundersøkelse  av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO. 

 

Kontantfri jul

Virke anslår at nordmenn i snitt vil bruke over 12 000 kr hver på årets julefeiring. Det betyr mange millioner digitale transaksjoner i butikk og på nett i et samfunn som snart er kontantfritt. Jo mer som foregår digitalt, jo større risiko bør handelsnæringen ta høyde for, mener flere eksperter.

 

Mer netthandel, men IT-sikkerheten bekymrer få

Mer enn halvparten av norske handelsbedrifter sier de nå har nettbasert salg som del av sin bedriftsmodell. Det er en økning på 33 prosentpoeng fra i fjor og 70 prosent av disse igjen tror netthandelen vil øke. Likevel sier færre enn halvparten at de i stor eller noen grad er bekymret for IT-sikkerhet. Dette overrasker Eivin Redbo, partner og bransjeleder for handel i BDO. 

- Et av de mest nærliggende eksemplene er svenske Coop, som måtte stenge nesten alle sine 800 butikker etter et hacker-angrep i juli i år. Resultatet var store tap, både økonomisk og omdømmemessig, sier Redbo, og påpeker at økt digital satsing også betyr økt risiko for hacking.

Det som skjedde hos svenske Coop var at kassasystemene ble angrepet, noe som førte til rene inntektstap i uken systemene var nede. Men BDO-eksperten påpeker at en bedrifts omdømmetap i lengden kan få enda større konsekvenser enn det umiddelbare økonomiske tapet – spesielt hvis man er avhengig av netthandel. 

- Skjerpede EU-krav om totrinns-kundeautentisering og mer sofistikerte svindelforsøk stiller høye krav til bedriftene. Opplever kundene at det ikke er trygt å handle, vil de kunne forsvinne for godt, sier han.

 

Økende trussel

Redbo understreker at selv bedrifter som ikke tilbyr netthandel bør ha stort fokus på IT-sikkerhet. 

- For en handelsbedrift er data-systemet helt sentralt, siden det ofte styrer alt fra lager og logistikk til kunde-klubber og lønnssystemer. Trusselen for angrep fra både individuelle og enkelte statlige aktører øker år for år, forteller han.

Redbo argumenterer derfor for at ingen har råd til å ta for lett på IT-sikkerhet.

 

Positive fremtidsutsikter, men med pressede marginer

I undersøkelsen ble også bedriftene spurt om hvordan de ser på fremtiden. Her har trenden snudd, og bransjen har lysere utsikter enn hva de hadde i fjor. Nå svarer hele 85 prosent av respondentene at de tror omsetningen vil være uendret eller gå opp det neste året. Likevel, tilbake i 2018 svarte 80 prosent av respondentene i handelsundersøkelsen at man trodde omsetningen neste år ville øke. Dette tallet var 36 prosent i 2020, og er nå på 40 prosent. Utviklingen i grensehandel og andel netthandel vil bli avgjørende for mange handelsbedrifter. 

 

Bærekraft i ubalanse?

Både bedriftene og deres kunder er samstemte i at fremtiden er bærekraftig. Hele 75 prosent av forbrukere oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert, ifølge Virke.

I BDOs Handelsundersøkelse svarer hele 84 prosent av respondentene at de opplever at det stilles økte krav til et bærekraftig fokus fra sine kunder, samtidig mener overraskende mange – hele 91 prosent - at de allerede innfrir disse kravene til bærekraft i stor eller noen grad.

Eivin Redbo påpeker at kravene til bærekraft jo egentlig handler om at man skal handle mindre, mens handelsbransjen naturlig nok så langt har hatt hovedfokus på vekst. 

- Det vil bli viktigere for mange å satse mer på gjenbruk og salg av bærekraftige produkter på sikt, både for å leve opp til bærekraftsmålene og til forventningene fra kunder, ansatte og leverandører, avslutter Redbo. 

 

Les og last ned hele BDOs Handelsundersøkelse 2021 her.