1:

Møt oss under Arendalsuka

11. august 2021

Arendalsuka går av stabelen førstkommende uke. BDO arrangerer og deltar på flere av arrangementene. Under finner du programinformasjon om våre arrangementer – velkommen som publikum - eller møt oss for en prat!

Dekorativt bilde

Onsdag 18/8 2021

FNs måleindikatorer som kunnskapsgrunnlag for verdiskapende og fremtidsrettede samarbeidsprosjekter

16:00 - 17:30

BDO og United Future lab inviterer til en panelsamtale om bruk av FNs måleindikatorer og samarbeid på tvers av sektorer, fag og interesser. FNs byprogram for smart og bærekraftig byutvikling, United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC), har utviklet et sett med internasjonale måleindikatorer for å måle hvor smarte og bærekraftige byer er. Analyse av måleindikatorene gir et unikt kunnskapsgrunnlag for verdiskapende og fremtidsrettede samarbeidsprosjekter på tvers av sektorer, fag og interesser.

Møre og Romsdal var første region i verden til å gjennomføre en slik analyse. BDO er partner til U4SSC og har bistått fylkeskommunen i dette prosjektet. United Future Lab med partnere og interessenter deler sine erfaringer fra prosjektet og ser på hvilke verdier næringsliv, det offentlige og organisasjoner tar ut av prosjektet. Hvilke forbedringspotensial viser analysen? Hva er forretningsmulighetene? Hvor kan vi finne beste praksis innen et område? Og ikke minst hvordan kan vi samarbeide på tvers og i prosjekter?

Medvirkende:

 • Heidi Karin Nakken, Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kari Aina Eik, Generalsekretær, United Cities
 • Anne Romsaas, Fagsjef, KS
 • Nina Solli, Regionsdirektør Oslo og Viken, NHO
 • Ole Helge Haugen, Spesialrådgiver/Bærekraftssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Marielle Furnes Mannseth, Daglig leder, United Future lab
 • Gro Hovde Fiksdahl, Senior Manager BDO
 • Tina-Irene Amundsen, Manager BDO

Les mer her.

 

Torsdag 19/8 2021 

Idretten som aktivator for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

13:30 - 14:45

BDO og FK Bodø/Glimt inviterer til en samtale om idrettens rolle i bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. I tillegg til å vinne serien og sette rekorder på banen satte Bodø/Glimt i 2020 agendaen for bærekraftig utvikling gjennom satsingen «Action Now». Sammen med dedikerte aktører i næringslivet, kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge har Action Now-programmet spredt kunnskap om FNs bærekraftsmål, inspirert sentrale aktører i lokalsamfunnet og skapt konkrete handlinger og resultater. Stafettpinnen har blitt tatt videre av flere klubber i både inn- og utland som nå utvikler egne Action Now-programmer etter modell fra Bodø. Action Now har blitt presentert på World Economic Forum i Davos og for FN flere ganger. Nå presenteres det på Arendalsuka, etterfulgt av en panelsamtale med deltakere fra næringslivet, idretten og offentlig sektor om hvordan idrettens emosjonelle kraft kan være en katalysator for å få til mer - sammen.

Medvirkende:

 • Tom Steffensen, Markedssjef, Bodø/Glimt
 • Morten Christian Jakhelln, Adm. Dir, Hundholmen Byutvikling
 • Snorri Rasch, Partner, BDO
   

Les mer her.

 

Fredag 20/8 2021 

Åpenhetsloven - en belastning eller en ressurs?

10:30 - 11:30

Hope for Justice og BDO inviterer til en panelsamtale om hvilke behov forskjellige interessenter vil ha i møte med den nye Åpenhetsloven.

Loven legger til rette for å gi innsyn i selskapers aktsomhetsvurderinger angående brudd på grunnleggende menneskerettigheter og oppgir at «enhver» skal kunne kreve innsyn i virksomheters leverandørkjeder. Loven skal sikre tilgang på informasjon spesielt for forbrukere, offentlige myndigheter, journalister, næringslivsaktører og organisasjoner som søker å påvirke samfunnsutviklingen. 

Hva skal til for å løse dette i praksis? Hvor mye bør kreves av næringslivsaktører? Vil Åpenhetsloven redusere sosial dumping og tvangsarbeid i Norge?  Hvilken rolle vil teknologiske løsninger få for etterlevelse av de nye kravene i Åpenhetsloven? 

Medvirkende:

 • Sondre Kråkenes Høysæter, Daglig leder, Hope for Justice AS
 • Øyvind Hartvigsen, Advokat og Partner, BDO Advokater AS
 • Jan Høegh, Director, BDO AS
 • Gunnar Thorenfeldt, Journalist, Aftenposten
 • Maria Puhr, Seksjonssjef compliance og prosess, Forsvarsbygg
 • Martin Holst Olsen, juridisk direktør, NRC group
 • Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder, Raftostiftelsen

Les mer her.

 

Disse BDOerne møter du på Arendalsuka

Ta gjerne kontakt for å avtale en prat eller kaffe!
 


Morten Thuve

Morten Thuve, Partner og Leder for offentlig sektor i BDO nasjonalt og globalt. Leder for bærekraftstjenester i BDO

Kontakt

Gro Hovde Fiksdahl, Senior Manager, Bærekraftsrådgiver med særlig ansvar for tjenester til SMB markedet

Kontakt

Gro Hovde Fiksdahl
Tina-Irene Amundsen

Tina-Irene Amundsen, Manager og bærekraftsrådgiver med særlig ansvar for tjenester til offentlig sektor

Kontakt

Christine Egeberg, Senior konsulent og bærekraftsrådgiver

Kontakt

Christine Egeberg
Jan HøeghJan Høegh

Jan Høegh, Director og Fagansvarlig etisk handel og lønns- og arbeidsvilkår

Kontakt

Snorri Rasch, Partner og bærekraftsrådgiver 

Kontakt

Snorri Rasch
Øyvind Hartvigsen

Øyvind Hartvigsen, Advokat og Partner, BDO Advokater AS

Kontakt