Guide til deg som har en konkurrent med det offentlige i ryggen

16. november 2022

Det offentlige kan direkte eller indirekte være delaktig i at en kommersiell virksomhet har en konkurransefordel. Hvilke vilkår som gjelder, og hva du kan gjøre om du opplever at konkurrenten har fortrinn, enten den er privat eller offentlig eiet, får du svaret på 1. desember.

 

Tre personer snakker sammen på en ferge


BDO har i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke utarbeidet en guide til deg som konkurrerer med det offentlige. Guiden ble lansert på konferansen Virke Arena, torsdag 22. september 2022.

Torsdag 1. desember arrangerer Virke og BDO et kort webinar om temaet, som du kan melde deg på her! 
 
Vi gir deg praktiske råd og en introduksjon til regelverket, som kan hjelpe deg i møte med konkurrenter som har det offentlige i ryggen – eller private konkurrenter som mottar rettigheter eller støtte som du ikke får.
 

  • Hvilke røde flagg skal du se etter?
  • Hvordan ber du om innsyn i viktig informasjon?
  • Hvordan følger du opp hvis du mener at det offentlige påvirker konkurransen?

- Ikke sjelden opplever Virkes medlemsbedrifter at de kommer i konkurranse med offentlig virksomhet. Da skal de private aktørene kunne forvente at det offentlige følger særskilte prosedyrer og retningslinjer som gjør det mulig å konkurrere på like vilkår, sier Morten Thuve, partner og leder for rådgivning i BDO. 
 
- Både det offentlige anskaffelsesregelverket og EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte er med på å legge rammene for hvordan det offentlige skal forholde seg i konkurranse med private aktører. Regelverkene kan oppleves som kompliserte, og vi opplever at kommuner og andre offentlige aktører noen ganger trår feil, sier Thuve.
  
Formålet med denne guiden er å bevisstgjøre Virkes medlemmer og andre private virksomheter som konkurrerer med det offentlige om hvilket regelverk det offentlige må forholde seg til, hvordan du kan gå fram for å finne ut om det offentlige har opptrådt riktig i konkurransen, samt hvilke muligheter din virksomhet har til å klage om det viser seg at regelverket ikke er fulgt.