1:

Kun 2 av 10 Oslo-bedrifter rapporterer på bærekraft

03. juni 2022

I overkant av halvparten av Oslo-bedriftene gjennomfører bærekraftstiltak, men andelen som rapporterer på bærekraftstiltak er urovekkende lav, viser BDOs SMB-barometer. 

 

Utsikt til Oslo Rådhus fra Aker Brygge

 

– Mange virksomheter har kommet langt i bærekraftarbeidet og har gjort mye bra. Barometeret viser likevel at mange har en vei å gå og at det er stort potensial til forbedringer, sier Roger Telle-Hansen, leder for BDO Stor-Oslo. 

55 prosent av virksomhetene i Oslo gjennomfører bærekraftstiltak. Imidlertid er det kun 18 prosent som gjennomfører tiltak det rapporteres på og 24 prosent av de spurte bedriftene svarer at de måler effekten av virksomhetens bærekraftstiltak. Det er marginalt høyere enn landsgjennomsnittet der 51 prosent av bedriftene gjennomfører bærekraftstiltak, 17 prosent rapporterer og 23 prosent måler. 

- Å ikke rapportere på sine bærekraftstiltak kan føre til at virksomheter går glipp av ikke bare oppdrag og gunstigere finansiering, men også folk, påpeker Telle-Hansen.

- Fremtidens arbeidstakere har høye forventninger til arbeidsgiverens bærekraftsprofil. Å kunne dokumentere tiltak kan være avgjørende for å trekke til seg de beste talentene.

BDOs SMB-barometer er utarbeidet av Norstat/Varde Hartmark og er en undersøkelse utført blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) i hele landet. 153 av disse befinner seg i Oslo. 

Barometeret avslører store regionale forskjeller. Mens Oslo ligger over landssnittet, finner vi i den andre enden av skalaen bedriftene i Innlandet. Der ligger gjennomføringsandelen på bærekraftstiltak på 41 prosent. 

 

Høyere forventninger til positiv effekt

Den sterkeste motivasjonen til bedriftene for å gjøre bærekraftstiltak er ønsket om å ta større samfunnsansvar. 

– Vi ser imidlertid at virksomheter i Oslo i større grad enn andre iverksetter tiltak fordi det er forventet av kunder og banker, eller fordi konkurrenter gjør det, sier Telle-Hansen. 

Av de som gjennomfører bærekraftstiltak svarer 84 prosent av bedriftene at tiltakene er rettet mot klima og miljø. En betydelig mindre andel på mellom 12 og 15 prosent svarer at tiltakene er rettet mot sosiale forhold eller forhold knyttet til virksomhetsstyring. Resultatene for Oslo sammenfaller godt med resultatene for landet som helhet. 

Når det kommer til forventet effekt av bærekraftstiltakene er «positiv samfunnsutvikling» regnet som den viktigste av alle bedrifter i Norge. Det som derimot skiller Oslo-bedriftene fra resten av landet er at de har større tro på at bærekraftstiltak skal føre til nye forretningsmuligheter og lønnsomhet. Det er likevel kun henholdsvis 36 og 14 prosent av Oslo-bedriftene som svarer dette. 

– Det er urovekkende at en så liten andel av bedriftene ser på bærekraft som en forretningsmessig fordel. Oslo-bedriftene ligger likevel noe foran resten av landet her, noe som kan tyde på at Oslo-bedriftene er mer modne enn resten av landet når det kommer til bærekraft, sier Telle-Hansen.