Næringslivet i Østfold forventer å vokse, men er umodne på bærekraft

29. april 2022

I Østfold, som i resten av Norge, er små og mellomstore bedrifter (SMB) en viktig bestanddel for å holde næringsliv og lokalsamfunn i gang. I en fersk undersøkelse er SMBer landet over spurt om deres markedsutsikter, bærekraftige utvikling og arbeid med digitalisering.  Undersøkelsen viser at virksomheter i Østfold i større grad enn både Oslo og landet for øvrig forventer å ansette nye medarbeidere i det kommende året. Ingen Østfoldsbedrifter forventer å kutte i antall ansatte. 

 

To personer går sammen foran en fargerik vegg

 

- To år med pandemi har preget små og mellomstore bedrifter i Østfold. Da er det godt å se at det i 2022 er positivitet som preger svarene om markedsutsiktene, konstaterer Klaus H. Hansen, Partner og leder for Rådgivning i BDO Østfold. Han legger til at konsekvensene av krigen i Ukraina ikke er kjent for noen, og at ringvirkningene også kan påvirke SMB-markedet i Østfold. 

SMB-barometeret, der Norstat og VardeHartmark i regi av BDO har tatt tempen på 1200 små og mellomstore bedrifter landet rundt, har i tillegg til en nasjonal kartlegging også gått ned på fylkesnivå. I Østfold forventer 45 prosent av virksomhetene omsetningsvekst de neste 12 månedene, mens 63 prosent forventer vekst på lengre sikt (3 år). Dette sammenfaller i stor grad med utsiktene blant SMBer i landet for øvrig. 

Det er likevel noen skjær i sjøen. Nesten 4 av 10 virksomheter i Østfold mener at usikkerhet rundt rammevilkår som skatter, avgifter og reguleringer - og mangel på kompetanse eller arbeidskraft - er sannsynlige hinder for positiv utvikling i 2022. Disse andelene er høyere enn både landet som helhet og Oslo.

 

Fortsatt et stykke å gå for bærekraft

58 prosent av virksomhetene i Østfold har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre bærekraftstiltak. Det er blant de høyeste andelene på tvers av Norge. Imidlertid er andelen av de som måler og rapporterer på disse tiltakene lavere enn både landssnittet og i hovedstaden; kun 1 av 10 Østfoldsbedrifter gjennomfører bærekraftsrapportering. 

- Dette gir oss grunn til å konkludere med at bærekraft fortsatt er et umodent tema for mange SMBer i Østfold, sier Hansen.

- Selv om små bedrifter sjeldnere treffes direkte av krav til rapportering på bærekraft enn de store aktørene, vil stadig flere møte forventinger fra kunder og øvrige samarbeidspartnere til både bærekraftstiltak og rapportering fremover. Vi i BDO mener at arbeid med bevisstgjøring og kompetanseheving innen bærekraft bør prioriteres høyere hos mange SMBer i Østfold , sier han.

 

Digitalisering som konkurransefortrinn

77 prosent av virksomhetene i Østfold gjennomfører digitaliseringstiltak. Dette er ti prosentpoeng høyere enn i Oslo, og også betydelig flere enn på landsbasis (70 prosent). 6 av 10 Østfoldsbedrifter oppgir «konkurransefortrinn» som en motivasjon bak digitaliseringstiltakene. Dette er 9 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet, men på nivå med Oslo. 

På spørsmål om hva digitaliseringstiltakene er forventet å bidra til, oppgir hele 85 prosent at de forventer økt lønnsomhet og effektivisering. Også dette er på nivå med Oslo, men er hele 15 prosentpoeng høyere enn landssnittet. 

 

Kundeorientert

Østfoldsbedriftene er mer optimistiske i sin forventning til at digitaliseringstiltakene vil bedre tilbudet til kundene og bedre styringsinformasjon enn bedriftene i Oslo - og i landet for øvrig.

- Som rådgivere ser vi i BDO at de som ikke digitaliserer i noen form, taper terreng. Digitaliseringstiltak trenger ikke være veldig avansert for å ha effekt, men virksomheter bør ikke stå igjen på perrongen når dette toget går, avslutter Klaus Hansen.