1:

Papirmøller hindrer Sørlandets virksomheter i å vokse

11. april 2022

Hele 50 prosent av de små og mellomstore bedriftene (SMB) i Agder mener at omfattende rapporteringskrav er et hinder for positiv utvikling det neste året, viser BDOs ferske SMB-barometer. Det er langt høyere enn landsgjennomsnittet, hvor 32 prosent mener det samme.

 

Måker på en strand i Kristiansand

 

SMB-barometeret for Agder fylke ble først omtalt hos Agderposten 9. april 2022. 

- At halvparten at de små og mellomstore bedriftene i Agder mener det er sannsynlig at omfattende rapporteringskrav hindrer positiv utvikling av deres virksomhet de neste 12 månedene, er urovekkende, sier Jostein Håland, Partner i BDO og leder av regionskontoret. 

Da er det betimelig at næringsminister Jan Christian Vestre nylig lovet å iverksette forenklingstiltak som kan spare næringslivet for milliarder innen 2025, og samtidig legger ned utvalget som skal utrede forenklingstiltak for næringslivet. 

- Det er utvilsomt behov for enklere rapporteringskrav til næringslivet, sier Håland.

- Selv om undersøkelsen ikke går i detalj på årsaken til denne bekymringen hos SMB-er i vår region, har vi lagt bak oss år med mange koronarestriksjoner og kompensasjonsordninger, som kan ha vært kompliserte for mange. Vi har også mange importbedrifter i Agder, som i stor grad kan påvirkes av skatter, avgifter og toll-regelverk, og som igjen kan kreve mye rapportering, forklarer han, og legger til at en undersøkelse alltid vil være et øyeblikksbilde. SMB-barometeret ble gjennomført før krigen i Ukraina startet, og ingen kjenner konsekvensene av denne på verken kort eller lang sikt. 

 

Tror på vekst – men ikke umiddelbart

Barometeret viser videre at 33 prosent av de spurte i Agder tror på en økning i omsetning de neste 12 månedene. Denne andelen er blant de laveste i landet, og ligger 10 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

I et treårsperspektiv er det større positivitet, med over 61 prosent som tror på vekst. Dette er bare 3 prosentpoeng lavere enn på landsbasis. 

- Det er en gledelig positivitet, samtidig som virksomhetene i Agder er noe mer nøkterne enn på landsbasis, sier Håland.

 

Noe lavere på bærekraft

47 prosent av virksomhetene i Agder gjennomfører bærekraftstiltak, og 14 prosent gjennomfører tiltak det rapporteres på. Både andelen som gjennomfører bærekraftstiltak og andelen som måler og rapporterer er noe lavere for Agder enn for landet for øvrig. Dette betyr at over halvparten av SMB-ene i Agder sier de ikke har noen bærekraftstiltak. 

88 prosent av SMBene i Agder som gjennomfører bærekraftstiltak sier at disse er rettet mot klima og miljø. Den er en tendens landet over at de øvrige to dimensjonene i et helhetlig bærekraftarbeid - sosiale forhold og virksomhetsstyring – ofte overses eller neglisjeres. 

- Innen disse tre feltene tror vi flere har tiltak enn det som kommer frem her, og at dette handler om en bevissthet rundt hva bærekraft egentlig er, og fravær av systematisk jobbing med temaet, sier Håland, og avslutter:

- Bærekraft har stort potensiale som konkurransekraft. Flere bør derfor se bærekraftig utvikling som en mulighet for videre verdiskaping – og ikke kun som en plikt som kun fører til merarbeid og rapporteringskrav.