Års- og bærekraftsrapport

 

Om BDOs bærekraftsrapport 2022

Års- og bærekraftsrapporten 2022 er BDO AS sin første kombinerte års- og bærekraftsrapport. Vår bærekraftsrapportering er gjort i henhold til GRI-rammeverket (Global Reporting Initiative). BDOs virksomhet i Norge drives gjennom selskapene BDO AS (org.nr. 993 606 650) og BDO Advokater AS (org.nr. 996 798 577). Denne rapporten omfatter kun BDO AS, og når vi i rapporten referer til «BDO», menes det BDO AS. All data og informasjon presentert i denne rapporten, omhandler kun virksomhet og drift knyttet til BDO AS.