Antikorrupsjon og hvitvasking

Vi trenger hjelp fra deg til å oppdatere informasjonen vi har om deg som kunde. I den forbindelse vil du få tilsendt et kundeerklæringsskjema som skal ferdigstilles og bekreftes elektronisk.

Dette er et krav som stilles av myndighetene som en del av Hvitvaskingsloven. 

 

Utfylling av kundeerklæringsskjema

Hvitvaskingsloven setter krav til at opplysninger hentes inn både fra offentlige registre og direkte fra våre kunder. Vi har derfor laget et web-skjema som du som kunde må fylle ut og signere elektronisk. Skjemaet sendes pr. e-post til den personen i selskapet som er registrert hos oss som hovedkontakt. 

Kundeerklæringsskjema inneholder spørsmål om hvem som eier selskapet, hvem som har kontroll, og om det foreligger politisk eksponerte personer etc. Løsningen gjør at vi også kan kontrollere identiteten til nøkkelpersoner i selskapet via elektronisk signering med Bank ID. 

Vi samarbeider med Kundesjekk.no på denne løsningen, derfor vil du se navnet kundesjekk i lenken du har mottatt.

Dersom du har spørsmål til utfylling av skjema, ta gjerne kontakt med din kontaktperson i BDO.

 

Bakgrunn for tiltaket

BDO AS og BDO Advokater AS er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) som krever at vi gjennomfører kundetiltak på kunder. Vi er i tillegg rapporteringspliktige ved mistanke om mistenkelige transaksjoner. Alle tjenester i BDO AS er omfattet av krav om kundetiltak etter hvitvaskingsloven, i tillegg er tjenester fra BDO Advokater AS som omfatter transaksjoner underlagt regelverket. 

 

FAQ

Sjekk at alle delene av skjemaet er fylt ut og har grønn huke ved seg. 

Det er kun Bank-ID (brikke eller app) som kan benyttes. Dessverre er det ikke mulig å benytte bank-ID på mobil. En kan signere skjema uten bank-ID, men da må vi innhente ID-kontroll på annen måte. 

Ja, flere kan fylle ut skjemaet. Videresend mottatt e-post med lenken i seg. Det går dessverre ikke å kopiere lenke i adressefeltet og sende den.