Elektronisk signatur

BDO samarbeider med Penneo om elektronisk signatur med BankID.

Løsningen innebærer at man kan signere dokumenter elektronisk ved bruk av BankID. Dette er en stor forenkling av signaturprosessen på blant annet årsregnskap, årsberetning og andre relevante dokumenter. Dokumentene kan leses og signeres via mobil, nettbrett og telefon, og man trenger ikke å vente på tur dersom flere personer skal signere.

Hvor sikkert er det?

Ved bruk av BankID som signeringsmetode oppnår man svært høy grad av sikkerhet. Signatur ved bruk av BankID anvendes i de fleste tilfeller hvor det er krav til høy grad av sikkerhet, for eksempel ved signering av lånedokumenter i banken, ved innlogging på offentlige nettsider som Altinn, ved bekreftelse av betalingstransaksjoner og så videre.

Veiledning

Her kan du se veiledning for gjennomføring av signeringsprosessen.