Opphavsrett og betingelser

Alt innhold på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet. Dette inkluderer blant annet tekst, bilder, grafiske elementer, design og logoer. Rettighetshaver er BDO AS. Kopiering eller annen mangfoldiggjøring av sidens innhold er forbudt ved lov om opphavsrett.

Innholdet er kun for generell informasjon og kan ikke erstatte profesjonell veiledning om de enkelte emner som omtales. Vennligst ta kontakt med et av våre kontorer dersom du ønsker svar på dine spesifikke spørsmål. BDO, bedriftens partnere, ansatte eller samarbeidspartnere er ikke å regne som ansvarlig for eventuelle tap som er resultat av handlinger eller beslutninger basert på innholdet.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.

BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma.