Reservasjon mot bruk av data

Kunder som ønsker å reservere seg mot bruk av data som nevnt i punkt 11.1 (i) og 11.2 i standardvilkårene kan fyllet ut dette skjemaet: