Kampen mot utenforskap

Feiring etter BDO-mila

"Alle barn har rett til lek og fritid"

Samarbeidet med Redd Barna i Norge dreier seg om FNs bærekraftsmål #10, som handler om å redusere ulikhet, og #3 «God helse». I FNs barnekonvensjon står det: «Alle barn og unge har rett til lek og fritid». Dette er et paradoks når mange barn og unge opplever at de ekskluderes fra fritidsaktiviteter. Det er flere grunner til at barn ikke deltar i ulike fritidstilbud, men hovedbarrierene er økonomi, nedsatt funksjonsevne, språk og transport. Barn og unge skal ikke havne utenfor sosialt i Norge, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Dette må vi gjøre noe med! Sammen med Redd Barna jobber vi derfor med å øke forståelsen og bevisstheten omkring utenforskap og likeverd.

"God og livslang helse"

Idrettsarenaen er viktig i Norge. Vi har siden 2011 årlig arrangert terrengløpserien BDO-Mila sammen med idretten og bruker, sammen med Redd Barna, denne arenaen for å påvirke tusenvis av deltakere gjennom hele året. Sammen skal vi motvirke inaktivitet gjennom å inspirere og legge til rette for fysisk aktivitet. Vi skal få flest mulig med oss, uansett fysisk form, om du er voksen eller et lite barn, kan gå, løpe eller rulle. Derfor er det også gratis å delta, og du kommer til en raus arena med lav kommersiell påvirkning. Vi skal fremme alles muligheter til å oppleve fellesskap og kjenne mestring gjennom idrettsglede. Idrett og aktivitet fremmer god fysisk og psykisk helse.