Om samarbeidet

Barn gjør skoleoppgaver

Om samarbeidet

Redd Barna er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i FNs Barnekonvensjon jobber de målrettet med flere av FNs bærekraftsmål. Redd Barnas arbeid skaper positiv endring for barn over hele verden. Dette er grunnlaget for vårt nære og langsiktige samarbeid, som strekker seg tilbake til 2009.

Redd Barnas arbeid skaper positiv endring for barn over hele verden. Dette er grunnlaget for vårt nære og langsiktige samarbeid, som strekker seg tilbake til 2009. For BDO har det vært viktig at et samarbeid med 
en humanitær organisasjon skal være et politisk og kommersielt nøytralt engasjement. Redd Barnas etablerte og brede nedslagsfelt, både i Norge og internasjonalt, var også avgjørende for valget vårt av samarbeidspartner. Det samme gjelder deres unike evne til å oppnå dokumenterbare resultater. Resultater som skaper en bedre fremtid for de aller svakeste i samfunnet, nemlig barna våre. 

BDOs rådgivere bidrar med 300 timer gratis rådgivning til Redd Barna årlig. Redd Barna-teamene våre kommer tett på ledelse og fagavdelinger i en av verdens største hjelpeorganisasjoner. Samspillet under 
oppdragene bidrar til stolthet og nærhet til samarbeidet, og er sterkt kulturbyggende i BDO.

Vi har to hovedsatsinger i samarbeidet med Redd Barna:

Folk på BDO-mila

Kampen mot utenforskap

Retter seg mot FNs bærekraftsmål #10, som handler om å ta kampen mot utenforskap og for likeverd gjennom å bevisstgjøre og handle for at flest mulig barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Redd Barna har mange hundre frivillige i Norge. Frivillige som bruker tiden sin til å gjøre en forskjell for andre, som brenner for å hjelpe til med å løse store samfunnsutfordringer. Vi er glade for at BDO-ere er involvert i dette frivillighetsarbeidet. Å være leksehjelp på krisesentre og flyktningmottak i Redd Barnas regi gir også perspektiv inn i eget liv og hverdag.
Les merchevron_right

Utdanning for fremtiden

Retter seg mot FNs bærekraftsmål nr 4, «God utdanning», som handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
Les merchevron_right