Uganda

Gutt skriver på Tavle i Uganda

Uganda - for å sikre barnas rett til utdanning

Etter syv år i Kambodsja, ble Redd Barna-samarbeidet «Utdanning for fremtiden», fra 2020 flyttet til Uganda, et av verdens fattigste land. Redd Barna arbeider, med støtte fra BDO og våre lønnsgivere, i Nord-Uganda. Økonomisk er det et viktig bidrag til utdanningsarbeidet i Northern Region, og Karamoja Region, noe lenger øst i Uganda. Redd Barna-programmet i Gulu-distriktet i Northern Region dekker 52 skoler, mens det er 38 skoler i Karamoja. Til sammen styrkes utdanningstilbudet for ca. 40.000 barn i de to regionene, like mange gutter som jenter. Arbeidet i Nord-Uganda styrkes i Redd Barnas organisasjon, i tråd med føringene i den inngåtte avtalen mellom Redd Barna og Norad.
Skoleklasse i Uganda

Hvordan skal vi bidra?

Hovedbolken av vår økonomiske støtte går til Redd Barnas arbeid i Nord-Uganda fra 2020. I tråd med FNs Leave no one Behind skal vi sammen med Redd Barna bidra til at alle barn - uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonshemming eller økonomisk situasjon - får tilgang til utdanning, og at denne er av bedre kvalitet enn i dag. Vårt felles bidrag i Nord-Uganda skal gi tryggere skoler og samfunn, og forbedre barnas regne-, lese- og skriveferdigheter. Vi skal forbedre lærernes faglige utvikling, øke foreldrenes kunnskap og engasjement, og sikre barns egen medvirkning. Samtidig skal vi jobbe for at det praktiske er på plass, som skolebøker og annet materiell, toaletter og trygge skolebygninger. Samtidig skal myndighetenes kapasitet til å oppfylle barns rettigheter, inkludert barns rett til kvalitetsutdanning, styrkes. Foreldre, skoleledelse, lokale utdanningsmyndigheter og lærere vil alle være en del av programmets målgruppe. Vår ambisjon er å skape en varig positiv endring for hele lokalsamfunnet, slik vi har fått til i Kambodsja.
Barn gjør skoleoppgaver

Hvorfor Nord-Uganda?

Behovet i regionen er enormt. Her finnes noen av laveste utdanningsresultatene i Uganda. Dette forklares blant annet av dyp fattigdom og langvarige konflikter som har stoppet utviklingen i flere tiår. Ord blir fattige for å forklare situasjonen i regionen. Mange gis ikke muligheten til å gå på skole, eller faller fra underveis. Jentebarn i skolealder holdes hjemme fordi de må bidra til husholdningen. Andre blir giftet bort som tenåringer, eller blir gravide så tidlig som i 12-13 års alderen. Skolegang for barn med funksjonsnedsettelser prioriteres ofte ikke av familien, skolebygningen og undervisningen er ikke tilpasset barnas behov og det er ofte stigma knyttet til funksjonsnedsettelser. De barna som faktisk er i skolen oppnår dårlige resultater fordi skolemiljøet ikke er trygt. Mange lærere praktiserer fortsatt disiplinær vold, klasserommene er fylt til randen og skolene er i elendig forfatning. De mangler materiell, lærerne er ukvalifiserte og lærerfraværet er høyt. Redd Barnas innsats er med andre ord kritisk for å endre fremtiden til mange tusen barn. Vi tar del i deres prioriteringer og er med dem dit hvor de mener vårt bidrag er av aller størst verdi.

Lær mer om samarbeidet vårt med Redd Barna i Uganda

Utdanning for fremtiden i Uganda

Møt Sharon fra Uganda


Krigens barn er dagens foreldre


Et viktig bidrag


Utdanning for fremtiden i Uganda

Besøk Lukwir skole


Barna tar ansvar for skolen


Møt elevrådsrepresentant Moses