1:
  • BCR

BCR

I BDO er vi opptatt av å ivareta ditt personvern. For å sikre at vi etterler krav til personvern og demonstrere vår forpliktelse, har BDO implementert bindende virksomhetsregler for behandlingsansvarlige og bindende virksomhetsregler for databehandlere ("BCR"), som er godkjent av europeiske mynidgheter. BCRene fastsetter prinsipper og krav som alle selskaper i BDO nettverket må overholde ved behandling av personopplysninger. 

For mer informasjon om våre BCRer og våre globale krav til personvern, vennligst les vårt introduksjonsdokument her

Hvis du har spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte BDOs personvernombud på [email protected].

For å lese våre bindende virksomhetsregler for behandlingsansvarlige, klikk her.

For å lese våre bindende virksomhetsregler for databehandlere, klikk her.