• Arv og generasjonsskifte

Fremtidsfullmakter

Dato: Tilgjengelig til 28. oktober 2021
Tid: Webinar


  

Irene Bredvold Weiby
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

BDO Advokater har aktuell ekspertise innen arv og generasjonsskifte, og gjennomfører våren 2021 en webinarserie med spesiell fokus på arv, generasjonsskifte og fremtidsfullmakter. Temaene tas  stadig opp i media, gjerne i forbindelse med høstens Stortingsvalg, og det er derfor nyttig for alle å ha en kjennskap til.

Webinarserien består av tre ulike webinarer der du bl.a. får svar på spørsmål om hvilke konsekvenser den nye arveloven har for deg, hva du bør tenke på dersom du skal gjennomføre et generasjonsskifte og hvorfor du bør utarbeide en fremtidsfullmakt.

 

Når en person blir dement eller på annen måte ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser skal Fylkesmannen oppnevne verge. Dersom du ønsker å unngå oppnevning av verge, og bestemme selv hvem som skal representere deg og ivareta dine interesser dersom du blir dement eller alvorlig svekket på annen måte, kan du opprette en fremtidsfullmakt.

Det har vært mange oppslag i media det siste året om både bruken av fremtidsfullmakter, gyldigheten og hvordan de skal oppbevares. I del tre av vår webinarserie om arv og generasjonsskifte gjennomgår vi hvordan du bør utarbeide fremtidsfullmakter.

Agenda:
• Hvorfor skal man opprette fremtidsfullmakt?
• Hva er kravene til at en fremtidsfullmakt skal være gyldig?
• Hva kan en fremtidsfullmakt fastsette?
• Hvordan bør en fremtidsfullmakt oppbevares?

I dette webinaret deltar Aud-Silje Wæhle og Berit Foss Presthus fra BDO Advokater. Webinaret er gratis, og passer for alle som interesserer seg for temaet. Registrer deg med knappen under.  Webinaret varer ca 30 minutter, og er tilgjengelig umiddelbart etter registrering.
 

Meld deg på