Seminar fra BDO

Fra krav til konkurransefortrinn: Likestilling og lønnskartlegging i din bedrift

seminar
30 mai 2024 - CUT

BDO, Munkedamsveien 45Vika Atrium, Oppg. A, 7 etg.Oslo, Oslo, Norge
Bedrifter av en viss størrelse har krav til å gjennomføre lønnskartlegging annen hvert år. Men hva innebærer egentlig dette, og hvorfor er det nyttig for en bedrift å gjennomføre en lønnskartlegging? Vi inviterer deg til frokostseminar hos BDO der vi kikker på denne tematikken.

Om tema
«I alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal arbeidsgiver innenfor sin virksomhet gjennomføre en lønnskartlegging hvert annet år. Det samme gjelder arbeidsgiver i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.»" - Likestilling- og diskrimineringsloven §26

En lønnskartlegging skal bidra til at arbeidsgiver skal oppdage, avhjelpe og forhindre urimelige forskjeller i lønn og andre ansettelsesvilkår mellom kvinner og menn. Lønnskartleggingen blir er derfor et viktig virkemiddel i arbeidsgivers arbeid for likestilling, og for å hindre diskriminering. Ved å sammenligne lønnskartleggingene over flere år kan virksomheten også måle progresjonen i likestillingsarbeidet.

Hvilke merverdier kan virksomheten oppnå ved å gjøre en lønnskartlegging? Gjennom dette seminaret vil vi belyse temaet, dele innsikt og tips, i tillegg til konkrete og praktiske verktøy som kan benyttes for å effektivisere lønnskartleggingsprosessen.

Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig morgen sammen med oss!

Antall plasser er begrenset, så vi oppfordrer deg til å reservere plassen din så snart som mulig.

Program
0815 - 0845: Frokost og mingling
0845 - 0855: Introduksjon til dagens agenda, Therese Nygaard & Sigrid Buch
0855 - 0915: Lønnskartlegging – Aktivitet og redegjørelsesplikten, Therese Nygaard & Sigrid Buch
0915 - 0930: Hvordan gjennomføre lønnskartlegging via et HR-system, Therese Nygaard & Sigrid Buch
0930 - 10.00: Avslutning