Seminar fra BDO

Oppkjøp og salg av selskaper

seminar
27 august 2024 - CUT

Kongsgårdbakken 1, Formue Stavanger, AnkerkvartaletStavanger, Norge

BDO inviterer sammen med Formue til transaksjonsseminar for selskaper som ønsker å øke egen innsikt i selskapstransaksjoner i dagens komplekse forretningsverden. Seminaret gir en helhetlig innsikt i alle aspekter av vellykkede selskapstransaksjoner. 

Lene Hodge fra Nysnø vil presentere hvordan en ventureinvestor tenker og investerer, hva som er bidraget i eierfasen, senere runder med kapitalinnhenting – og til slutt exit. Morten Bogaard og John Giæver fra BDO Deal Advisory vil komme med konkrete eksempler og dele sine råd og tips om blant annet forhandlingsstrategier, markedspraksis for verdivurderinger og gjennomføring av oppkjøps- og salgsprosesser. Jan Nylund fra Formue vil gi ekspertråd for hvordan man setter sammen en optimal Private Equity-portefølje.

Program

  • Innledning v/ Morten Bogaard, Partner Deal Advisory, BDO & Normann Oftedal, Daglig leder, Formue Stavanger
  • Oppkjøp av selskaper: En due dilligence-rådgivers erfaring og praktiske tips v/ John Giæver, Partner Deal Advisory, BDO
  • Salg av Selskaper: Hvordan prises selskapet, og hvordan maksimeres verdien i en salgsprosess gjennom grundige forberedelser? v/ Morten Bogaard, Partner Deal Advisory, BDO
  • Private Equity i Formue: Hvordan former megatrender sammensetningen av en Private Equity-portefølje? v/ Jan Nylund, Leder Private Equity, Formue. Blant temaene som diskuteres er demografi, digitalisering og det grønne skiftet. Det trekkes frem eksempler på forvaltere, deres investeringsstrategi og porteføljeselskaper
  • Nysnø: Ventureinvesteringer og skalering av klimateknologi v/ Lene Hodge, Investringsansvarlig Nysnø. Lene presenterer hvordan en ventureinvestor tenker og investerer, hva som er bidraget i eierfasen, senere runder med kapitalinnhenting - og til slutt exit

Paneldebatt: Hva skaper verdi i en transaksjon, og spørsmål fra salen.

Påmeldingsfrist: 20. august. NB! Seminaret som er gratis har begrenset antall plasser. Merk at oppmøte er fra kl 13:00 (Programmet starter 13:30).