1:
  • Valg av revisor

 Dette bør du tenke på

Inngående kunnskap om virksomheten er en forutsetning for å kunne gjennomføre og levere en solid og effektiv revisjon. Vi tar utgangspunkt i selskapsspesifikk risiko og problemstillinger hos dere, og retter vår revisjon mot disse. I BDO tilpasser vi revisjonen etter størrelsen på virksomhet, bransje og forretningsområder.  

 

Hvorfor velge BDO som revisor? 

 

Unik innsikt i norsk næringsliv 

I tillegg til revisjon med høy kvalitet, gir våre revisorer verdifulle råd basert på vår forståelse og kunnskap om virksomheten og din bransje. Vi forstår hvilke utfordringer dere står overfor, men vet også hvilke muligheter dere bør gripe.  

Forståelse og kunnskap om norsk næringsliv, og mulighetene og utfordringene dere står overfor, er en forutsetning for å kunne levere gode råd. Mer enn 47 000 norske aksjeselskaper, offentlige eide virksomheter, kommuner og stiftelser samarbeider med BDO. Våre revisorer har gjennom dette opparbeidet seg god kjennskap til systemer, lovverk og mekanismer som gjelder for næringslivet. Denne kompetansen og erfaringen anvender vi for å kunne levere en revisjon av høy kvalitet, og for å gi dere relevante og verdifulle råd. 

 

Høy kundetilfredshet 

Vi setter sammen et håndplukket team med erfarne ressurser som er kjent for å yte høy service til sine kunder, og som jobber i aksen mellom revisjon og rådgivning. BDO har blitt kåret til revisjonsselskapet med høyest kundetilfredshet og er den revisoren som flest vil anbefale *. Vi er trygge på at denne anerkjennelsen er et resultat av våre revisorers kontinuerlige innsats for å levere merverdi til våre kunder. 

* Aalund-undersøkelsen 2021 

 

Fremtidsrettet revisjon med digital kompetanse 

Med BDO på laget får dere dyktige revisorer med god forståelse for teknologi, samt unike digitale verktøy. Vi jobber kontinuerlig med innovasjon for å sikre at våre løsninger er i takt med den teknologiske utviklingen, og har derfor unike systemer tilpasset norske forhold. Vi legger stor vekt på våre revisorers digitale kompetanse, slik at vi kan være gode sparringpartnere for dere også når det kommer til digital utvikling i din virksomhet.  

 

Tett på næringslivet 

BDO er tett på en rekke ulike bransjer, og er tilstede over hele landet. Det gjør at vi kjenner de lokale bransjeforholdene og kan bruke denne innsikt og forståelse til å tilføre vår kunnskap i revisjonsoppdraget. Den bransjespesifikke kunnskapen gjør oss til bedre revisorer og tilfører våre kunder merverdi. Vi er opptatt av at kunnskapen om ulike bransjer brukes og deles aktivt blant ansatte i BDO, samtidig som vi også sørger for å dele vår unike innsikt med næringslivet.

Vi har over 70 kontorer i hele landet - finn ditt kontor her.

 

Vi kjenner din bransje

I BDO jobber vi med virksomheter innenfor en rekke bransjer, som blant annet bygg- og anlegg, eiendom og offentlig sektor.

 

Bygg- og anleggsbransjen: Vi har organisert våre revisorer og rådgivere i et nasjonalt nettverk. Mer enn 50 av våre ledende revisorer og rådgivere arbeider tett sammen for å overvåke det som skjer i bransjen, analysere trender og utvikle relevant kompetanse som vi deler i nettverket og med våre kunder. Les mer her.

 

Eiendomsbransjen: Vi kjenner eiendomsbransjen, og vi kjenner markedet og rammebetingelsene som bransjen står ovenfor. Derfor kan vi gi kunnskapsbaserte, tydelige og relevante råd. Les mer om hvordan vi jobber med eiendomsbransjen her.

 

Offentlig sektor: Vår hovedmålsetting er å bidra til en offentlig sektor der det oppnås mer tjenester for pengene, og der det ytes en rettferdig, effektiv, forutsigbar og god forvaltning. Les mer om bransjesatsningen her.

Du kan lese mer om de andre bransjene vi jobber med her.

 

Møt noen av våre revisorkunder: 

Andreas Norvik i NRK og Terje Tvedt fra BDO

NRK

Les om vårt samarbeid med NRK og behovet for en revisor som ikke bare følger med i svingene, men som også evner å ligge foran.

Les om samarbeidet.

 

 

Kjell H. Grure fra BDO og Renè Nielsen i Prima Jæren

Prima Jæren

Prima Jæren er en av våre kunder.

Les om Prima Jæren og deres reise her.

 

 

 

Når bør du velge en revisor? 

Nesten alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap er pliktige til å ha revisor i henhold til lovverket. Dette innebærer å sørge for at årsregnskapet blir revidert av en statsautorisert revisor. I tillegg er alle selskaper revisjonspliktige dersom dere har mer enn 6 millioner kroner i omsetning, har mer enn 10 årsverk, og en balanse over 23 millioner kroner.  

Selv om et selskap er uten revisjonsplikt, velger likevel mange å ha revisor. Dette fordi eiere og ledelse ser stor nytte og verdi av en uavhengig kvalitetssikring av sin interne og eksterne rapportering. Som revisor kan vi også gi råd om hvordan din virksomhet kan drives mer effektivt og lønnsomt. 

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt ved å fylle ut skjemaet under. Vi vil svare deg innen kort tid.

 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code