Geir Jacobsson, BDO in Trondheim

Geir Jacobsson

Senior Manager Auditor (Non Leading)

_________________

Geir Jacobsson is Senior Manager Auditor (Non Leading) at BDO in Trondheim