Hanne Fritzsønn, BDO

Hanne Fritzsønn

Equity Partner Legal

_________________

Hanne Fritzsønn er advokat og partner i BDO Advokater og sitter på vårt kontor i Oslo. Hanne kom inn som leder for BDOs advokatvirksomhet i 2016 etter flere år som advokat og partner i EYs transaksjonsskatteavdeling. Før dette arbeidet Hanne i henholdsvis PwC og Kluge Advokatfirma.

Hanne er spesialist på skatte- og selskapsrettslig strukturering og transaksjoner, herunder fisjoner og fusjoner, oppkjøpsfinansiering og rentebegrensningsregler og annen relatert skatte- og selskapsrettslig rådgivning. I tillegg arbeider Hanne med skattespørsmål relatert til grenseoverskridende transaksjoner som internprising, fast driftssted problematikk og kildeskatter. 

I tillegg til at Hanne jevnlig holder foredrag og kurs for kunder og kollegaer er hun også en bidragsyter på BDO-bloggen.