Blogg: «Fra skjema til tema» - ny skattemelding for næringsdrivende

Skattemyndighetene jobber i disse dager med å utvikle en ny skattemeldingsløsning for næringsdrivende. RF-skjemaene forsvinner, og selskapet selv må kontrollere og rette summeringsavvik før innsending av skattemeldingen.

Forenkling, redusert tidsbruk og bedre kvalitet på innsendte opplysninger er lovnaden fra skattemyndighetene. I det følgende vil vi gi et innblikk i de største endringene omleggingen til ny skattemelding medfører, og når det kan forventes at den nye løsningen kommer på plass. 

 

«Fra skjema til tema»

Den største endringen er at RF-skjemaene forsvinner og blir erstattet av en samlet spesifikasjon av næringen. I næringsspesifikasjonen vil poster som naturlig hører sammen, samles.

Nytt er også at informasjon om lønns- og pensjonskostnader fra RF-1022 ikke skal leveres sammen med skattemeldingen. Selskapet må imidlertid kunne levere opplysninger på forespørsel fra skattemyndighetene.

Skattemyndighetene har gitt uttrykk for at den forhåndsutfylte informasjonen i skattemeldingen vil være av bedre kvalitet, at innholdet blir mer dynamisk, og at tilgjengelig informasjon skal gjenbrukes i mye større grad enn tidligere. Dette innebærer blant annet at selskapet ikke behøver å gi informasjon som skattemyndighetene allerede har, for eksempel informasjon om fisjon/fusjon.

 

Bruk av regnskapssystem i skatterapporteringen

Rapporteringen skal baseres på standard kontoplan for resultat og balanse. I den nye løsningen må skattemeldingen leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som støtter innsending av skattemelding, det gis kun unntak fra dette for personlig næringsdrivende med enkle forhold. 

 

Kvalitetssikring av skattemeldingen 

Per i dag er det skattemyndighetene som kontrollerer summeringer og sammenhenger ved mottak av skattemeldinger. I den nye løsningen er det innsender selv som skal gjøre denne jobben før skattemeldingen sendes inn, med hjelp av online valideringskontroller. 

Det blir spennende å se hvordan disse valideringskontrollene vil se ut, og hvor mye merarbeid slike valideringskontroller medfører for innsender. 

 

Når skal den nye løsningen tas i bruk?

Selskaper som ikke har revisjonsplikt, kan benytte den nye løsningen allerede i 2022 for inntektsåret 2021. Hvorvidt regnskapssystemet ditt støtter dette, må avklares med systemleverandøren. Vår anbefaling er å komme i gang med den nye løsningen så snart den er tilgjengelig. 

Følgende milepæler er verdt å merke seg:

  • 2022 for inntektsåret 2021 - Siste år enkeltpersonforetak kan levere Næringsrapport skatt i Altinn 
  • 2023 for inntektsåret 2022 - Alle enkeltpersonforetak skal levere skattemelding i ny løsning 
  • 2024 for inntektsåret 2023 - Alle selskap skal levere skattemelding i ny løsning 

Om tre år skal altså alle selskaper og næringsdrivende etter planen være over på den nye skattemeldingsløsningen. Det blir spennende å se om skattemyndighetene klarer å holde seg til den noe ambisiøse tidsplanen, spesielt når det gjelder å utvikle en velfungerende skattemeldingsløsning for alle typer skattepliktige.