Blogg: 350-kronersgrensen for fritak av importavgifter for varer avvikles høst fra 1. januar 2024

350-kronersgrensen for fritak av importavgifter ble avviklet i 2020 med en midlertidig overgangsordning for varer til privatpersoner. Overgangsordningen opphører fra 1. januar 2024.

Hva blir nytt?

Endringene innebærer at alle varer med unntak av import av varer i Voec-ordningen (Vat On E-Commerce) skal tolldeklareres, og importavgifter vil innkreves.

Voec-ordningen er en forkortelse for Vat On E-Commerce, og er en forenklet ordning der privatpersoner i Norge kan bestille varer til en verdi av inntil 3000 Nok per vare uten å fortolle varene. Varene bestilles fra nettbutikker som er registrert i Skatteetatens Voec-register.

 

Hvordan fungerer det?

For import av varer til privatpersoner skal Voec-ordningen brukes for varer med verdi lavere enn 3000 kr. For varer som sendes i VOEC-ordningen oppkreves kun merverdiavgift uten ytterligere importavgifter. Dette er særlig viktig innenfor klesbransjen, der det er toll på mange produkter.

Privatpersoner som handler fra utenlandske nettbutikker som er registrert i Voec-registeret kan handle varer for inntil 3000 NOK per vare, og betaler moms, men ikke toll. Hvis det kjøpes varer fra utenlandske selgere som ikke er registrert i Voec-registeret, må varene tolldeklareres og toll oppkreves hvis det er kjøp av klær/tekstiler.

Næringsmidler (mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer), varer med restriksjoner (legemidler, våpen, alkohol, tobakk) og varer med særavgifter (for eksempel sukker, drikkevarer) kan ikke handles i Voec-ordningen.

 

Tiltak som tollvesenet iverksetter

  • Tollvesenet vil innføre krav om å sende inn informasjon om Voec-varer digitalt til tollvesenet før grensepassering. Nettbutikkene som er Voec-registrerte må sende inn informasjon digitalt til tollvesenet før grensepassering
  • Vilkårene for å deklarere varer til flere mottakere på samme tolldeklarasjon endres til 10.000 lavverdi-sendinger i året. Det vil skape bedre logistikk med lavere administrasjonskostnader for importør og raskere vareflyt. Aktører må søke Tollvesenet om å få ordningen.
  • Legge til rette for speditører som kan søke om samlefortollingstillatelse med månedsoppgjør
  • Utarbeide løsning i Tollvesenets fortollingssystem, Tvinn, for å deklarere Voec-varer uten å beregne avgifter i de tilfellene der Voec-opplysningene kommer for sent for å unngå deklarasjonsplikt

 

Kom i gang med forberedelsene allerede nå

Avvikling av fritak for importavgifter for import av varer under 350-kronersgrensen gir endringer som kan være ressurskrevende å forholde seg til. Vi anbefaler å starte forberedelsene nå for å være klar til årsskiftet.

Vi anbefaler importører og utenlandske nettbutikker som vil bli berørte å følge med på Tollvesenets nettsider som fortløpende vil legge ut mer informasjon og forberede seg på de nye endringene.