Blogg: Åpenhetsloven - Enkelte endringer, men ikke av terskelverdiene

I forbindelse med endringer i regnskapsloven som blant annet innebærer økning av tersklene for små foretak, vedtok Stortinget 11.6.2024 at terskelverdiene for å bli omfattet av åpenhetsloven ikke endres. Samtidig ble det gjort enkelte mindre endringer i åpenhetsloven, som for en del lovfester etablert praksis.

Per 11. juni 2024 er det ikke avklart når endringene trer i kraft.
 

Terskelverdiene består, toårs-regelen lovfestes

Kravet for å bli omfattet av loven er dermed fremdeles at selskapet overskrider to av følgende tre terskler:

  1. Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  2. Salansesum: 35 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk


I tillegg lovfestes det at selskapet må overskride tersklene to år på rad for å bli omfattet av loven, slik Forbrukertilsynet allerede har veiledet om en stund. Tilsvarende må man være under tersklene to år på rad for ikke lenger å være omfattet av loven.

Henvisningen til store foretak etter regnskapsloven § 1-5 endres til henvisning til foretak av allmenn interesse etter ny § 1-6 i regnskapsloven

Endringen innebærer at også foretak som ikke overstiger terskelverdiene, men som er notert på regulerte markeder, og/eller er banker, kredittforetak eller forsikringsforetak blir omfattet av åpenhetsloven. 
Dette vil nok ikke ramme mange, fordi de fleste slike uansett vil overstige terskelverdiene.
 

Redegjørelsen kan inngå i årsberetningen

Det har ikke tidligere vært noe forbud mot dette, så denne endringen har liten praktisk betydning for virksomheter som skal avgi årsberetning.

Endringene i regnskapsloven innebærer imidlertid at kravet om årsberetning vil omfatte færre virksomheter enn tidligere. En del av disse vil likevel måtte redegjøre for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven, og opplyse på egnet måte om hvor redegjørelsen kan finnes.