Øyvind Hartvigsen, BDO

Øyvind Hartvigsen

Partner BDO Advokater | Region SørVest

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Øyvind Hartvigsen er advokat og partner i BDO. Han sitter på vårt Stavanger-kontor, hvor han leder BDOs satsning innen avgift for region SørVest. Videre har Øyvind en sentral rolle i BDO Norges satsning innen Human Rights Due Dilligence, dvs. åpenhetsloven. 
  
Øyvind er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har også avlagt det Høyere revisorstudiet. Han har mange års erfaring fra advokatbransjen og som rådgiver mot private og kommunale aktører.

Øyvind har over 20 års erfaring som mva. advokat fra en rekke anerkjente advokatfirmaer, og har en god oversikt over fagfeltet merverdiavgift i alle bransjer. 

Han er mye brukt som rådgiver i større utbyggingsprosjekter og har bistått flere kommunale selskap med rådgivning i forbindelse med oppføring av kulturbygg og idrettshaller. 

Øyvind har i de siste årene utvikle flere digitale verktøy til bruk for åpenhetsloven, og har i 2023 rådgitt over 60 selskaper med åpenhetsloven. 

Ta gjerne kontakt med Øyvind for en uforpliktende prat!