Blogg: Bærekraftskommunikasjon og troverdighet

Syv av ti nordmenn klarer ikke å nevne hvilken virksomhet som er Norges mest bærekraftige ifølge Opinion. Dette kan ha sammenheng med hvordan virksomheter kommuniserer sitt bærekraftsarbeid. 

Dersom virksomheter ønsker å overbevise forbrukere og interessenter om at de arbeider helhetlig og troverdig med bærekraft, må kommunikasjonen om bærekraftsarbeidet være ærlig, konkret og støttet opp med dokumentasjon. 

God bærekraftkommunikasjon henger tett sammen med virksomheters omdømme og i enkelte tilfeller kan det også være avgjørende for markedsandeler og hvordan definerte målgrupper anser virksomheten eller merkevaren, og hvorvidt de kjøper deres produkter eller tjenester.

 

Flere har blitt tatt med buksene nede

I 2019 refset Forbrukertilsynet Hennes&Mauritz for brudd på markedsføringsloven § 7, jf. § 6. Bakgrunnen var måten kleskjeden brukte bærekraftspåstander på i markedsføringen av kleskolleksjonen deres «Conscious». H&M fremstilte seg som bærekraftige og brukte ord og symboler som ifølge Forbrukertilsynet kunne gi forbrukerne et inntrykk av at alle klærne i kolleksjonen hadde miljømessige, etiske eller bærekraftsmessige fortrinn framfor andre klær. Forbrukertilsynet konkluderte til slutt med at H&M drev villedende reklame, og at de hadde brutt markedsføringsloven.

 

Bærekraftskommunikasjon er i bunn og grunn et spørsmål om troverdighet

Bærekraftskommunikasjon bygger på tradisjonell kommunikasjon, men med enda større forventinger til troverdighet og ærlighet. Det handler om at virksomheter skal være autentiske. Ærlige og etterrettelige. Det må tydeliggjøres hvordan virksomheten din bidrar til bærekraft. Samtidig er det slik at troverdig bærekraftskommunikasjon ikke forutsetter at virksomheten er helt i mål med bærekraftsarbeidet. Det viktige er at virksomheten kan vise til hva som er målet og kan fortelle hvordan det skal arbeides for å komme dit, og hvorfor de gjør det. 

 

Formål driver handling, og troverdighet kommer fra formål 

De fleste virksomheter fortelle hva og hvordan de jobber med bærekraftig utvikling, men de færreste kommuniserer hvorfor de jobber med bærekraft i virksomheten. God bærekraftskommunikasjon handler ikke alene om hva du gjør, men hvorfor du gjør det. Et «hvorfor» er motoren i det som motiverer og inspirer oss i å jobbe med bærekraftig utvikling. Gjennom å ha et klart og tydelig WHY vil virksomheten bli mer autentisk og troverdig ovenfor forbrukerne, men da må også din historie være autentisk. Så hva er din virksomhets WHY?

Hvorfor gjør du som du gjør? Hva er grunnen til at du står opp om morgenen? Det er de som starter med hvorfor, som har kapasiteten til å inspirere dem rundt seg.

 

Husk at alle påstander må dokumenteres!

Bærekraftsarbeidet må gjennomsyre hele virksomheten, og det er hele organisasjonens ansvar å kommunisere arbeidet med bærekraft. Enhver påstand som brukes i kommunikasjon av bærekraftsarbeidet må dokumenteres. Dette kan gjøres eksempelvis gjennom en bærekraftsrapport. Balansert og relevant rapportering gir kunder, leverandører og andre viktig informasjon og er et verktøy for å sikre at bærekraft blir et konkurransefortrinn. Det handler både om å telle og fortelle.

 

Vil du få bloggene våre rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev!