Blogg: Bærekraft må handle om mer enn klima og miljø

Over halvparten av norske små- og mellomstore bedrifter (SMB) gjennomfører bærekraftstiltak. Det viser BDOs ferske SMB-barometer. Det er imidlertid stort sett klima- og miljødimensjonen som prioriteres; kun 16 prosent av virksomhetene gjennomfører tiltak innen sosiale forhold og 15 prosent har tiltak knyttet til virksomhetsstyring og etikk. 

Norstat/Varde Hartmark har på vegne av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter fra hele landet. Undersøkelsen viser at omtrent halvparten har gjennomført, gjennomfører, eller skal gjennomføre bærekraftstiltak. Bærekraftstiltakene er imidlertid i all hovedsak rettet mot klima og miljø. Dette gjelder som hovedregel på tvers av virksomhetsstørrelser.

Selv om det er gledelig å se hvordan SMBer landet over har tatt miljøutfordringene på alvor og har begynt å endre måten de arbeider på, ser vi at flere bedrifter med fordel kunne økt bevisstheten også rundt de dimensjonene av bærekraft som handler om sosiale forhold og selskapsstyring.
 

Bærekraftarbeid handler om å tenke helhetlig

Det hjelper lite å sortere søppel om du ikke tar ansattes arbeidsrettigheter på alvor eller sikrer en sunn økonomi. Dessuten er mange av rapporteringskravene på bærekraftsområdet rettet mot nettopp sosiale forhold, virksomhetsstyring og etikk. Barometeret viser at kun 17 prosent av virksomhetene rapporterer på bærekraftstiltak. Det kan by på utfordringer – men også muligheter. 

Krav og forventninger knyttet til rapportering på bærekraft vil i stadig større grad gjøre seg gjeldende for norsk næringsliv. Selv om SMB-segmentet inntil videre sjeldent er direkte berørt av krav, holdes de gjerne ansvarlig som underleverandører til større virksomheter eller det offentlige. Større virksomheter må i stadig større grad både iverksette og rapportere på tiltak. Om de mindre virksomhetene ikke klarer å levere på de samme kravene vil de kunne gå glipp av oppdrag.  

 

Kan styrke konkurransekraften med systematisk bærekraftarbeid


Bærekraftsrapportering kan også være en forutsetning for finansiering. EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans, «Green Deal», gjør at stadig flere investorer og banker ønsker å plassere pengene i bærekraftige prosjekter. Det betyr at prosjekter som beviselig er bærekraftige kan få tilgang på rimeligere finansiering. I SMB-barometeret er det likevel kun 4 prosent av virksomhetene som opplyser at forventninger fra banker er en motivasjon bak bærekraftsarbeidet. Det er ønsket om å ta sitt samfunnsansvar som er den ledende motivasjonen, ifølge undersøkelsen.

Vi i BDO regner med at det bare et spørsmål om tid før terskelverdiene senkes og flere selskaper enn de børsnoterte og aller største vil berøres av det nye regelverket.  Det er imidlertid ingen grunn til å passivt vente på at man blir truffet av kravene.  Ved å jobbe helhetlig og systematisk med bærekraft kan bedrifter ikke bare få tilgang på attraktive finansieringsmuligheter eller være en attraktiv underleverandør. Også som potensiell arbeidsgiver for de yngre generasjonene - som har svært høy bevissthet rundt bærekraft og sosialt ansvar – vil en bærekraftig profil være avgjørende for å tiltrekke seg de beste hodene. 

Lurer du på hvordan dere kan ta helhetlig grep om bærekraft i din virksomhet? Les mer om bærekraft og forretningsutvikling her.