Blogg: Bilreparasjon i utlandet – må jeg betale moms?

Her er reglene som gjelder når du skal tilbake til Norge etter bilreparasjon i utlandet.

Mange kjører til utlandet, for eksempel til Sverige eller Danmark, for å få tatt service eller reparasjon på bilen. Denne type tjenester er ofte billigere i utlandet, men du må være oppmerksom på momsreglene.

Regler for privatpersoner

I utgangspunktet må privatpersoner kjøre inn til rød sone når de passerer norsk grense og fortolle fakturaen for reparasjonskostnadene og betale 25 % importmoms til tollvesenet ved retur fra utlandet til Norge.

Momsen du må betale ved innreise beregnes ut fra fakturaen fra det utenlandske verkstedet, inkludert arbeid. For å unngå at du også betaler moms på grunnlag av momspåslaget det utenlandske verkstedet må betale til sine myndigheter, må du gjøre en avtale med verkstedet på forhånd. Verkstedene har ulik praksis for å fakturere for reparasjonen uten utenlandsk merverdiavgift og hvordan de håndterer dette.

Fritak for import-moms ved mindre reparasjoner

Reisende som har oppholdt seg i utlandet i minst 24 timer kan toll- og avgiftsfritt innføre varer, inkludert tjenester og reparasjoner tilknyttet varer, til en verdi av inntil kr 6000.

Reisende som har oppholdt seg i utlandet i mindre enn 24 timer kan én gang innenfor et tidsrom av 24 timer, toll og avgiftsfritt innføre varer, herunder reparasjoner tilknyttet varer med verdi inntil kr 3000.

En bil anses som en vare i denne sammenheng, slik at fritaket også gjelder ved reparasjoner tilknyttet biler.

I praksis vil det fungere som dette: 

  • En privatperson drar til Sverige på dagstur for å få service på bilen sin. Fakturaen for reparasjonen er kr 10 000. Ved hjemreise til Norge må vedkommende kjøre på rød sone på grensen og kontakte tollvesenet og betale 25 % innførselsmerverdiavgift (moms), på kr 2500. Avgiftsgrunnlaget er i utgangspunktet de faktiske utgiftene, inkludert svensk merverdiavgift. Den svenske merverdiavgiften kan unngås ved å avtale med det utenlandske verkstedet på forhånd om hvordan de ønsker dette håndtert.
  • Hvis servicekostnaden kommer på under 6000 kroner og du har vært i Sverige i 24 timer eller mer, behøver du ikke betale moms når du drar tilbake til Norge. 
Næringsdrivende

Næringsdrivende som skal reparere biler til bruk i næringen må alltid sørge for å tolldeklarere reparasjonskostnaden. Innførselsmerverdiavgiften vil kunne føres til fradrag på lik linje som annen inngående merverdiavgift så fremt vilkårene for fradrag er til stede for den næringsdrivende.

Unntak for garantireparasjoner

Dersom du ikke har betalt noe for reparasjon av bilen utlandet, skal det heller ikke betales innførselsmerverdiavgift. Dette vil for eksempel være når du har gjort en garantireparasjon i utlandet etter reklamasjon overfor en utenlandsk selger. Da må bilføreren ha dokumentasjon for at det er en garantireparasjon som er gjort, og vise denne til tollvesenet hvis det er kontroll når grensen på vei tilbake til Norge.