Blogg: Blir Digital Markets Act slutten på søkemonopolet?

EU har satt seg som mål å endre det digitale landskapet. Det kommer du som forbruker til å merke.
I 2022 vedtok EU Digital Markets Act (DMA), og den har vært gjeldende siden juni 2023. Gjennom DMA skal EU sikre åpne og rettferdige digitale markeder ved å:
  • Øke graden av innovasjon
  • Styrke konkurransen
  • Øke forbrukermakten

Det er heller ikke småsummer dersom et selskap blir funnet skyldige i brudd på DMA. Ved gjentatte og alvorlige brudd på forordningen, kan virksomheter bli pålagt tvangsbøter på inntil 20 prosent av virksomhetens årlige globale omsetning. For et selskap som Amazon, som ifølge Statista rapporterte en årlig inntjening på $575 milliarder i 2023, ville 20 prosent av denne summen tilsvare $115 milliarder. 

Tech-gigantene treffes

DMA har som hensikt å treffe portvokterne (gatekeepers) innen teknologibransjen. Portvokterne er definert som de store, kjente teknologimerkevarene: Amazon, Alphabet, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft. Kjennetegnet for alle disse er at de leverer ett eller flere Core Platform Services (kjerneplattformtjenester). Portvokterne får flere føringer å forholde seg til, i et forsøk på å jevne ut spillerommet mellom tech-gigantene og andre mindre virksomheter. 
Et av de største tiltakene er at portvokterne ikke lenger kan favorisere sine egne tjenester og produkter fremfor konkurrentene. Det betyr at portvokterne ikke lenger kan operere på samme måte. 

Her er et par eksempler: 

Apple tilbyr Apple Pay på sine telefoner. Ved å legge iPhone inntil betalingsterminal fungerer den i praksis som et kontaktløst betalingskort. I dag må du som forbruker benytte bruke Apples betalingsløsning på Apples telefon. Du har ikke noe valg, og det er dette som endres på nå. Gjennom DMA plikter Apple å åpne opp for at andre betalingsløsninger kan få innpass og bruke telefonen som en RFID-løsning. Norske nettbanker vil kunne utvikle programvare som gjør at du kan betale med iPhone, men gjennom din egen banks betalingsløsning. 

Det samme gjelder Microsoft og deres søkemotor Bing. Du som forbruker valgte å kjøpe en PC med Microsoft Windows installert. Men du fikk aldri velge om du ville bruke andre søkemotorer enn Bing. Den er nemlig installert som en standardløsning.

Skal hjelpe oppstarts- og vekstselskap

Grepet som nå gjennomføres, har som hensikt å skape økt konkurranse. Nye, innovative selskap skal få muligheten til å kunne brukes på gigantenes plattformer. DMA har som hensikt å holde tritt med et digitalt landskap i rask endring. Europakommisjonen skal håndheve reglene i DMA ved å følge med på selskaper som bryter med forordningen og ilegge bøter. Kommisjonen skal også holde seg oppdatert på utviklingen og utpeke hvilke selskap som defineres som portvoktere.

Europeiske regler med globale følger

DMA er en EU-forordning som vil ha et globalt avtrykk. Flere land utenfor EU er i gang med lignende reguleringer, og EUs DMA er ventet å bli en kilde til etterfølgelse for disse.
Teknologiske spilleregler er i ferd med å endre seg, og det åpner døren for at flere søkemotorer, sosiale medier og andre CPS-er kan ta et jafs av teknologimarkedet.