Blogg: Bruker firmaet varer eller tjenester privat? Pass på momsen!

At en rørlegger utfører rørleggertjenester i egen bolig er ikke utenkelig, ei heller at en kokk lager middag til seg selv i egen restaurant. Må disse beregne moms på rørleggertjenesten og reddiken?

Ifølge merverdiavgiftsregelverket er hovedregelen at varer og tjenester som tas ut av virksomheten skal avgiftsberegnes. Altså skal det beregnes moms på lik linje med at varen eller tjenesten ble solgt. 

 

Varer

Alle næringsdrivende som plikter å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret skal betale merverdiavgift av varer som tas ut av virksomheten. En vare er tatt ut av virksomheten hvis den brukes privat eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten. 

Hvis varen faktisk ikke lenger er til bruk i virksomheten, men heller ikke er til bruk noe annet sted, skal det ikke beregnes uttaksmva. Et eksempel er at varen er utrangert/kassert. 

Klesbutikker som kaster klær istedenfor å gi dem bort illustrerer grensedragningen. Klær som kastes anses ikke å være til «bruk» utenfor den samlede virksomheten og det skal derfor ikke beregnes mva på. Hvis klærne derimot gis bort, til for eksempel veldedige organisasjoner, må klærne avgiftsberegnes – disse er til bruk utenfor virksomheten.  Det er riktignok gjort fritak for beregning av uttaksmva i noen særtilfeller - for matdonasjoner på veldedig grunnlag og donasjoner av varer og tjenester ifbm. nødhjelpsaksjoner ved naturkatastrofer.   

Det er kun uttak fra den avgiftspliktige delen av virksomheten som er aktuell. I prinsippet kan det derfor tenkes at det må foretas et forholdsmessig uttak dersom varen er anskaffet til både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet. 

Merk at det kun er fradragsberettigede varer som skal uttaksberegnes. Hvis virksomheten ikke har krevd fradrag for inngående mva på en vare, skal det heller ikke beregnes merverdiavgift ved uttaket av varen. Grunnen er at varen allerede er avgiftsbelastet, og en ny avgiftsberegning ville i realiteten medføre dobbel avgift. 

Den avgiftspliktige restauranten må i prinsippet derfor beregne uttaksmva på reddiken kokken bruker i egen middag, hvis mva er fradragsført ved innkjøpet.  

 

Tjenester

Som i eksempelet innledningsvis er det ikke upraktisk at en tjenesteleverandør også bruker sin «know-how» i privat øyemed, eller til formål utenfor den samlede virksomheten. Et eksempel på dette er rørleggeren som vederlagsfritt installerer en varmtvannstank for en bekjent. I et slikt tilfelle må rørleggeren beregne uttaksmva. 

Det skal imidlertid ikke beregnes uttaksmva på alle tjenester som rørleggeren skulle foreta seg utenfor virksomheten. Fra Merverdiavgiftshåndboken:

«Det må kreves en tilstrekkelig tilknytning til næringen for at det skal oppstå et uttak. For at en næringsdrivendes arbeid skal kunne betegnes som et uttak, knyttes den prinsipielle vurderingen til at ferdighetsutnyttelsen ikke kunne skjedd tilnærmet like bra hvis vedkommende ikke hadde drevet næring på grunnlag av ferdigheten.»

Rørleggeren kan altså utføre arbeid på egen bolig såfremt disse ikke er mer kompliserte enn de arbeidsoppgaver enhver vanligvis utfører. 

Plikten til å beregne uttaksmva er utvidet for de som leverer byggetjenester i egenregi, så på dette området er det særlig viktig å ha fokus på uttaksmva. 

Vi i BDO har lang erfaring med å rådgi våre kunder innen uttaksregelverket. Ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor for bistand.

Hold deg faglig oppdatert og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Please fill out the following form to access the download.