Blogg: Bygg- og anleggsanalysen 2021: Brems i veksten, bedrede marginer og endret risikobilde

I årets bygg- og anleggsanalyse har BDO systematisk hentet inn, bearbeidet og analysert data fra nærmere 3500 virksomheter i den norske bygg- og anleggsbransjen, og faktorer som påvirker denne.

Analysen viser at bransjen preges av full brems i veksten, men med bedrede marginer og endret risikobilde.  

Bransjen er robust, veksten har bremset opp og marginene er forbedret 

Etter en lengre periode med sterk vekst ble det bråstopp i 2020. Bransjen har opplevd sterk vekst helt siden oljenedturen i 2014. I fjor var det imidlertid slutt. Den samlede veksten i bransjen falt til 0,8 % fra hhv. 8,2 % og 9,5 % i 2019 og 2018, og et 10-års snitt på 6 %. Året ble preget av bråstopp på mange byggeplasser i andre kvartal, som følge av sykdom, smittevern og problemer med å få arbeidere inn i landet. I tillegg ble flere prosjekter utsatt, både innen bolig og næring. 

Bransjen ble mindre truffet av koronapandemien enn mange andre bransjer, men den tapte inntekten i andre kvartal ble for mange vanskelig å ta igjen. 2020 endte dermed med tilnærmet nullvekst, som må sies å være bra med koronapandemien i bakspeilet.

Utover at bransjen har klart å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, så har de også forbedret marginene i et krevende år. Marginforbedringen fra 2019 til 2020 er på hele 0,8 % poeng fra 4,2% til 5,0 % og gjennomsnittet fra 2016 til 2020 ligger på 4,5 %.  

Det er svært positivt å se at marginutviklingen er så stor, og vi får håpe dette fortsetter. Det er også et bevis på at mange aktører gjør mye riktig etter å ha lært av sine feil for noen år tilbake, og at bransjen er mer robust.

 

Behov for større forutsigbarhet i etterspørselen 

En av de viktigste faktorer for å sikre lønnsomhet og investeringer innen bygg- og anleggsbransjen er forutsigbarhet i etterspørselen. Det vil derfor være viktig at den nye regjeringen sikrer forutsigbare planer for investeringer i infrastruktur fra det offentlige i årene som kommer.  

Dersom bransjen skal være salderingspost i budsjettforhandlinger i Stortinget to ganger i året i fire år, kan dette være svært skadelig for bransjen. Usikkerhet i bygg- og anleggsbransjen vil gi betydelige ringvirkninger, da bransjen er Norges største fastlandsnæring og sysselsetter ca. 260 000 mennesker.

 

Reduksjon i antall konkurser 

Bygg- og anleggsbransjen er fremdeles den bransjen med flest konkurser, og står for 26 % av samlet antall konkurser i Norge. Dette er likevel en reduksjon i andel, sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2016-2020. 

Tiltakene som ble satt inn under pandemien hadde god effekt for bygg- og anleggsbransjen, og bidro sterkt til å unngå konkurser. Etter hvert som tiltakene blir stanset, forventer vi også at antall konkurser normaliseres. 


Rekordhøy aktivitet i transaksjonsmarkedet 

Bransjen preges av tøff konkurranse og pressede marginer, stor prosjektrisiko og kontinuerlig konsolidering og oppkjøp. En konsekvens av dette, er at verdivurdering og kjøpesumsberegning av selskaper er utfordrende, og det observeres et stort spenn i prisingsintervallet. 2021 vil nok en gang bli et rekordår i en bransje som allerede var preget av relativt høy transaksjonsaktivitet. 
 

Risikobildet er endret 

Ved slutten av pandemien er det flere risikofaktorer som er betydelig endret. Globalt pågår det fortsatt en pandemi som antas å vare lenge. Nasjonalt skal næringslivet tilpasse seg en ny hverdag og det knyttes flere usikkerheter til dette. Trykket på bærekraft i bransjen ble noe moderert under pandemien, men dette forventes å styrkes betydelig i året som kommer, gjennom større krav fra kunder og banker, samt krav til rapportering. Videre er det store bevegelser i flyttemønstrene både innenlands og i Europa. Eldrebølgen er over oss og kampen om arbeidskraft hardner til, både nasjonalt og i EU. Og digitaliseringen fortsetter med uforminsket styrke. 

I sum gir dette et endret risikobilde som bransjen må forholde seg til. For noen gir dette store utfordringer, for andre kan det skape forretningsmuligheter. Årets rapport belyser noen av disse forholdene i detalj. 

Les mer om dette i årets bransjeanalyse her.