• Bransjeanalysen

Få oppdatert innsikt om bransjen

Siden 2018 har BDO systematisk hentet inn, bearbeidet og analysert data for den norske bygg- og anleggsbransjen, og hvilke faktorer som påvirker denne. BDOs årlige bygg og anleggsanalyse er ikke bare en temperaturmåler på en av Norges viktigste fastlandsindustrier, den danner også en solid plattform for økt innsikt når vi skal se fremover.

 

Se analysen

 

Bygg- og anleggsanalyse 2020

Tidligere år har BDOs årlige bransjeanalyse i hovedsak basert seg på sist tilgjengelige regnskapsdata. I lys av koronakrisen kan vi imidlertid ikke bygge vår forståelse av status i bygg- og anleggsbransjen på 2019-tall alene.

I år går vi derfor både ett steg lenger ned i materien, og vi tar et bredere perspektiv. I en tid preget av stor usikkerhet er det viktig å vite mer om hvordan aktørene kan rigge seg for å redusere risiko og for å skape økt lønnsomhet. I tillegg til å presentere oppdaterte tall på blant annet omsetning, driftsmarginer og kostnadsbaser, ser vi derfor samtidig på hva som kjennetegner de selskapene som både vokser og tjener penger. 

Hver sommer gjennomfører BDO den største, norske bransjeanalysen. 40-50 rådgivere over hele landet gjennomgår markedet i egen region, og dette datamaterialet settes sammen til en nasjonal analyse. Årets rapport vil bli lansert 3. november som webinar. Her vil vi sette fokus på bransjens utfordringer og muligheter. 

 

 

 

For deg som ønsker mer innsikt

Dataene som ligger bak bransjeanalysen benyttes løpende i kundeprosjekter, og om du ønsker å benytte data i dine prosjekter er det bare å kontakte oss for diskusjon om mulige løsninger.

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med en av oss for å se hvordan vi kan bistå din virksomhet? Fyll ut skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snart.

Enter security code:
 Security code