Blogg: Dekker forsikringen erstatningsutbetaling med merverdiavgift?

Forsikringsselskapene antar ofte at erstatningsbeløpet skal utbetales med fradrag for merverdiavgiftsbeløpet når mottaker er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Vi kjenner til mange eksempler på at forsikringstaker/skadelidte likevel har krav på utbetaling inkludert merverdiavgift.

 

Forsikringsselskapene legger til grunn fradragsrett

Ved et erstatningsoppgjør skal erstatningssummen stille skadelidte i den samme økonomiske stillingen som før skaden inntraff. Beløpet skal dekke den økonomiske skaden. Beregningsmetoden avhenger av hvilket objekt som skal erstattes, og graden av skade/tap.

Den klare hovedregelen er at erstatningen skal dekke gjenkjøpsprisen på en gjenstand som er totalskadd. Dersom tingen kun er delvis ødelagt er det i utgangspunktet reparasjonskostnadene som skal erstattes, med mindre noe annet er avtalt.

Merverdiavgift pådras ved kjøp av en ny gjenstand eller ved kjøp av varer og tjenester til reparasjon av gjenstanden. Om forsikringstaker har rett til fradrag for merverdiavgiften må vurderes konkret ut fra antatt bruk på anskaffelsestidspunktet.

Dersom skadelidte har rett til fradrag for merverdiavgift vil tapet i realiteten være kjøpesummen minus merverdiavgiften. Erstatningssummen må reduseres tilsvarende. Dersom skadelidte ikke har rett til fradrag må erstatningssummen være inkludert merverdiavgift for å dekke det økonomiske tapet.

Spesielt avgiftspliktige virksomheter som også har avgiftsunntatt omsetning, kan risikere for lave utbetalinger som følge av den utbredte praksisen i forsikringsbransjen.

 

Vårt råd ved inngåelse av ny forsikringsavtale eller ved skadeoppgjør

Vi anbefaler å sjekke hva forsikringsvilkårene sier om merverdiavgift før forsikringsavtalen inngås.  

Avtalevilkårene om dekning av merverdiavgift varierer, både mellom forsikringsselskapene og mellom de ulike typene forsikringsavtaler som tilbys. Ved forsikring av større driftsmidler og eiendom som benyttes i avgiftsunntatt virksomhet helt eller delvis, kan forsikringsvilkårene med fordel gjennomgås av rådgiver med spesialkompetanse innenfor merverdiavgift.

 

Lyst å holde deg oppdatert på lignende artikler? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

 

Skrevet av: Emma Vonen.