Blogg: Derfor bør din virksomhet bli datadrevet

Vet du hvilke av dine varer eller tjenester du har best fortjeneste på? Å være datadrevet handler om å bruke dataene dine til å fatte beslutninger, istedenfor magefølelsen. Og ikke minst; om å se verdien av de dataene du faktisk besitter.

Norske virksomheter automatiserer stadig flere tidkrevende arbeidsoppgaver. Utnytter du i tillegg informasjonen som dataene dine gir deg, til å ta faktabaserte beslutninger, utnytter du mulighetsrommet best mulig. Fremtidens vinnere vil være bedriftene som klarer å kapitalisere på nye, digitale innsiktsmuligheter.  

 

Tre tips for å bli datadrevet

Det å være datadrevet handler om å ta faktabaserte beslutninger, men vel så mye så handler det om å se verdien av de dataene du er i besittelse av. Men hvordan går du frem for å bli mer datadrevet, slik at du sikrer at du utnytter mulighetsrommet som et stadig større datagrunnlag gir deg og din bedrift? Her får du mine anbefalinger.

 

1. Legg en tydelig plan for din virksomhet

Først bør dere lage en plan for hva din virksomhet ønsker å bruke dataene deres til, hvilken innsikt dere trenger og hvorfor. Jeg anbefaler at dere konkretiserer et tydelig målbilde for satsingen, slik at dette arbeidet prioriteres og at det er klare og tydelige aktiviteter som må gjennomføres for å nå de målene dere har satt dere. På denne måten vil også organisasjonen se at dette er et satsingsområde, noe som bidrar til felles mobilitet og engasjement.

Illustrasjon som viser nåsituasjon til målbilde

 

2. Ikke vær redd for å feile

De færreste lykkes umiddelbart med å bli en datadrevet virksomhet. Det vil kreve mye prøving og feiling, med på denne måten får dere også viktig erfaring og læring med på veien. Start med mange små pilotprosjekter for å skaffe dere erfaring knyttet til hvordan dataene deres kan tilføre virksomheten verdi, og bidra til å nå vekstambisjonene deres. Pilotprosjektene vil også gi et godt innblikk i hvilke data dere faktisk har, hvordan de er strukturert og på hvilken måte de forvaltes i dag. Gjennom pilotering lærer dere mye om dataene deres, hvordan dere kan bruke data og hva som eventuelt bør justeres for å nå ønsket målbilde.

 

3. Skap en datadrevet kultur

Dere kan ha både den beste innsiktsplattformen og relevante data å systematisere, men skorter det på bedriftskulturen blir det vanskelig å lykkes med å bli datadrevet. Derfor bør du sikre en klar strategi for å sikre at kulturen i din bedrift tydelig fokuserer på at dataene deres skal brukes til å ta nye markedsandeler, utvikle nye produkter, øke salget eller bidrar til andre former for bedriftsutvikling.

Kultur er noe du som leder må utvikle gjennom handling og tydelighet. Satsingen må vises i praksis og krever endringer i måten man jobber med data og presentasjon av innsikt på. 

 

Datadrevne virksomheter blir aldri ferdig utlærte

Det er viktig å digitalisere systemene, prosessene og løsningene din bedrift benytter for å rigge dere for fremtiden.

Når prosessene deres er digitalisert og løsningene på plass, bør dere definere et tydelig målbilde for hva virksomheten din vil oppnå med dataene deres - og smart bruk av disse. Lag en plan for dette og kommuniser denne tydelig ut i organisasjonen, slik at alle er omforent om at dette er noe som skal prioriteres.

Da er dere på god vei til å bli datadrevet, men husk at dette er noe som er dynamisk og som vil kreve kontinuerlig utvikling.

 

Vi hjelper deg med valg av løsninger

Det finnes utallige verktøy, programmer og skybaserte plattformer som hjelper deg å ta bedre beslutninger. Våre eksperter hjelper deg gjerne med å velge de beste løsningene, med utgangspunkt i den innsikten du har behov for. Har du spørsmål eller ønsker en uforpliktende samtalene med en av våre rådgivere, ta kontakt!

Du kan også lese mer om digital rådgivning her eller business analytics her.