Blogg: Digital MVA-melding og SAF-T

Ny MVA-melding ble lansert den 1. januar 2022 med formål om å forenkle overføring av informasjon fra regnskapssystem til avgiftsmyndighetene. Meldingen er basert på standard SAF-T (Standard Audit File-Tax) MVA koder og markerer en overgang fra tradisjonell innrapportering på 19 poster til 30 koder. Her får du en kort innføring i den nye meldingen.

I tillegg til overgangen fra 19 poster til 30 koder, er det i tillegg innført spesifikasjoner som dekker nye avgiftskategorier, henholdsvis:
 

  • Tap på fordringer
  • Justering av inngående mva. på kapitalvarer
  • Tilbakeføring av mva. på passasjerbiler og salg av eiendom før ferdigstillelse 
  • Uttaksmerverdiavgift

 
Frist for innsending av første termin var den 11. april og har dermed gitt flere MVA-registrerte foretak en første erfaring med levering på nytt rapporteringsformat.

 

Kontroll på tilordningen

Uavhengig av hvilken leveringsløsning virksomheten din velger, må den avgiftspliktige ha kontroll på riktig tilordning av avgiftskoder i regnskapssystemet mot aktuell SAF-T kode. Flere systemleverandører har utviklet funksjonalitet for direkte rapportering, men det er fortsatt en del -leverandører av regnskapssystemer som arbeider med å implementere og forbedre denne løsningen. Kort sagt kan den nye MVA-meldingen leveres på følgende måter:

  • Direkte fra regnskapssystem til Altinn via en API-løsning.
  • Gjennom direkte opplasting av XML i ny Altinn-portal.Manuell rapportering i ny Altinn-portal. 

 

Kontroll mot SAF-T fil

Kravet om å sende SAF-T-fil etter bokføringsforskriften § 7-8 i xml-format omfatter alle bokføringspliktige som plikter å ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, og kravet blir aktuelt ved forespørsel/kontroll fra Skatteetaten.  Kravet ble innført fra 1. januar 2020. Dette kravet blir i enkelte tilfeller forvekslet med den digitale MVA-meldingen, som ble implementert fra 2022. Det er derfor viktig å skille mellom de to kravene og forstå sammenhengen mellom dem. 
 
Sammenhengen mellom de ovennevnte kravene ligger bl.a. i standardkodene. I praksis må interne merverdiavgiftskoder være korrekt satt opp mot standard SAF-T koder, og deretter gjenspeiles i SAF-T filen. Det betyr at den digitale MVA-meldingen kan avstemmes mot en korrekt SAF-T fil, og herunder fungere som en kontroll for både den bokføringspliktige og offentlige myndigheter. 

 

Veien videre

Målet til Skatteetaten er at majoriteten av MVA-meldingene skal leveres direkte fra eget regnskapssystem for å redusere manuelle feil og gi en mer effektiv prosess. Manuell innrapportering er foreløpig en løsning som er åpen for alle, men er spesielt rettet mot foretak som ikke har funksjonalitet for direkte rapportering i eget system. Dersom du er usikker på om systemet ditt støtter den digital MVA-meldingen anbefales det å kontakte din systemleverandør.
 
Som en del av Skatteetatens pågående moderniseringsprosjekt er det foreslått en ny opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter fra 2024. Det er foreløpig ingen forutsetning at virksomheten skal være MVA-registrert eller skattepliktig. For de som omfattes av kravet vil dette bety at alle bokførte kjøp og salg må rapporteres på transaksjonsnivå med informasjon om de involverte partene samt opplysninger om transaksjonen. For å redusere byrdene rapporteringsplikten kan påføre de mindre virksomhetene i næringslivet, er det vurdert to alternative forslag til beløpsgrense for når rapporteringsplikten skal inntre basert på størrelsen av driftsinntektene. De respektive beløpsgrensene er på henholdsvis 200 000 kr og 500 000 kr. I likhet med MVA-meldingen kan dette sees i sammenheng med SAF-T kravet, og er et steg videre i Skatteetatens mål om en mer standardisert og effektiv rapportering. 

 

Vil du få aktuelle artikler rett i innboksen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.