Blogg: Endring i MVA-sats fra 1. oktober

På grunn av koronasituasjonen ble den lave mva-satsen redusert fra 12% til 6% 1. april 2020. Bakgrunnen for reduksjonen var de særlige utfordringene enkelte bransjer hadde i forbindelse med regjeringens koronatiltak.
 

Nå som situasjonen er i ferd med å normaliseres, skal også merverdiavgiftssatsen tilbake til normalen. Det betyr at lav sats på 6% oppjusteres til 12% fra 1. oktober.

 

Hvilke varer og tjenester som er omfattet

Stortingets vedtak om redusert sats gjelder følgende tjenester:

  • persontransport 
  • transport av kjøretøy på fartøy 
  • utleie av ferieleiligheter, rom i hotellvirksomhet og camping
  • rett til å overvære kinoforestillinger 
  • kringkastingstjenester 
  • adgang til utstillinger i museer 
  • adgang til fornøyelsesparker 
  • rett til å overvære idrettsarrangementer 

Merverdiavgift på omsetning av tjenestene nevnt ovenfor må fra 1. oktober beregnes med 12%. 

 

Hvilke konsekvenser får endringen?

Skattepliktige må bruke riktig mva-sats. Det er satsen som gjelder på leveringstidspunktet som er avgjørende.

Alle næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet plikter å innrapportere og innbetale merverdiavgift etter gjeldende mva-satser. 

Det betyr at avgiftspliktige virksomheter må oppjustere mva-satsen for ovennevnte tjenester til 12% innen 1. oktober. Skattepliktige som ikke justerer satsen, men fortsetter å beregne 6%, vil følgelig oppkreve for lite merverdiavgift til skattemyndighetene.  

Skattemyndighetene bryr seg imidlertid ikke om hvem som belastes merverdiavgiften. Hvis merverdiavgiften på tjenestene feilaktig er beregnet med 6% etter fristen, krever Skatteetaten likevel at det innbetales merverdiavgift med 12% sats. Den skattepliktige må i et slikt tilfelle dekke differansen mellom oppkrevd merverdiavgift og den merverdiavgiften som skulle vært oppkrevd, fra egen lomme. Alternativt kan det utstedes kreditnota og nye fakturaer med riktig sats – en slik løsning vil i mange tilfeller imidlertid være praktisk umulig. 

 

Når skal satsen oppjusteres til 12% for løpende ytelser?

En utfordring som oppstår i forbindelse med endring i mva-satser, er å fastslå når en løpende tjeneste skal beregnes med den nye satsen. 

Merverdiavgiftsloven gir veiledning til spørsmålet. Loven sier at merverdiavgift skal beregnes på leveringstidspunktet. 

Hvis det er inngått avtale om levering før merverdiavgiftssatsen økes, plikter mottakeren å betale et tillegg som motsvarer den forhøyede satsen.

Har du spørsmål som gjelder økningen, eller lurer på noe om merverdiavgiftssatser generelt - ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor for en hyggelig samtale.