Blogg: Endringer i reglene for utflyttingsskatt på aksjer

I regjeringens budsjettforlik med SV foreslås endring i utflyttingsskatten på aksjer, den såkalte exit-skatten, ved at fem-årsregelen oppheves. I praksis betyr dette at det vil bli umulig å flytte til utlandet uten å betale skatt på latente aksjegevinster.  

Tidligere har aksjer gitt i gave til ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet, utløst utflyttingsskatt. I regjeringens budsjettforlik er det enighet om at denne personkretsen skal utvides til også å gjelde aksjer gitt i gave til personer som er skattemessig bosatt i utlandet, og som skattyter er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedadstigende linje, eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante.  

Det vil si at dersom Far gir aksjer i gave til barn som bor i Sveits - eller for så vidt Senegal - så vil dette utløse beskatning av Far. Dette gjelder selv om Far fortsetter å bo i Norge. 

Begge endringene trer i kraft fra 29.11.22. 

Budsjettforliket inneholder ingenting om reglene om utsatt betaling vil videreføres, eller om det også kommer endringer i tidspunktet for innbetaling av den fastsatte utflyttingsskatten. Regjeringen har uttalt at de vil se nærmere på om det skal gjøres ytterligere innstramminger på området. Vi kommer tilbake med en oppdatering av dette så fort vi vet noe mer.