Blogg: Er pop-up butikker en avgiftsfelle?

Det er enkelt å tenke at det er bedre å ha en leietaker deler av året enn å la lokalene stå tomme.

Pop-up butikker har økt i omfang etter korona. Vi handler stadig mer på nett, så for mange virksomheter er det ikke lønnsomt å ha en fysisk butikk som er åpen hele året. En god løsning kan være å leie lokaler for en kortere periode, men er midlertidige leietakere like gunstig for utleier fra et avgiftsmessig ståsted?   
 

Hva er en pop-up butikk? 

En pop-up butikk er kort fortalt en fysisk butikk med en begrenset åpningsperiode. Formålet med pop-up butikken kan være å øke salget, øke bevisstheten om merkevaren eller å teste et nytt konsept eller nye varer.

Pop-up butikker skaper liv i tomme lokaler, og slik sett er konseptet også en god løsning for utleier av lokalene. Det å stadig kunne tilby nye handelsopplevelser, vil tiltrekke kundenes oppmerksomhet, og gi kundene en «eksklusiv» opplevelse.

Dette konseptet reiser imidlertid en del avgiftsmessige spørsmål. Nedenfor skal vi se nærmere på to problemstillinger:  

• Hvilke avgiftsmessige konsekvenser har det for utleier at lokalene står tomme?  
• Hvilken betydning har leietakers avgiftsstatus for utleiers fradragsrett?  
 

Tomme lokaler - fradragsrett 

Det kan av ulike grunner være vanskelig å få en leietaker til å inngå en langsiktig leiekontrakt. I en slik situasjon er det enkelt å tenke at det er bedre å ha en leietaker deler av året enn å la lokalene stå tomme. Utleier vil få leieinntekter samt få dekket en større andel av felleskostnadene. Likevel kan det være mer gunstig for utleier å la lokalene stå tomme. 
 

Frivillig registrert utleier + avgiftspliktig leietaker

= full fradragsrett for inngående mva for alle anskaffelser til de utleide lokalene


 

Utleie til ikke-avgiftspliktig leietaker

= ikke fradragsrett for inngående mva på anskaffelser til de utleide lokalene  

 


Vi skal forklare dette nærmere med et eksempel:

Utleier fører opp et nytt kjøpesenter. Ved åpningen flytter det inn en skobutikk i ett av lokalene. I og med at skobutikken bruker lokalene i sin avgiftspliktige virksomhet, har utleier fradragsrett for inngående mva både for anskaffelser til de utleide lokalene og til anskaffelser knyttet til løpende drift av lokalene.

Etter to år flytter skobutikken ut og lokalene blir stående tomme. At lokaler står tomme, er ikke en såkalt «justeringshendelse». Kort fortalt innebærer det at utleier ikke plikter å tilbakebetale tidligere fradragsført inngående mva som knytter seg til oppføringen av lokalene. Utleier vil imidlertid ikke ha krav på fradrag for inngående mva for anskaffelser som knytter seg til drift og vedlikehold av tomme lokaler.

Når utleier får en forespørsel om å leie ut de tomme lokalene til en pop-up butikk, blir det viktig å avklare om denne leietakeren skal bruke lokalene i avgiftspliktig virksomhet eller ikke.

Er svaret ja, vil utleiers fradragsrett knyttet til oppføring av lokalene være i behold, i tillegg vil utleier kunne kreve fradrag for inngående mva for anskaffelser til drift og vedlikehold av lokalene.

Er svaret nei, vil utleier være i samme posisjon som om lokalene stod tomme når det gjelder fradrag for anskaffelser til drift og vedlikehold. Tidligere fradragsført inngående mva knyttet til lokalene må imidlertid tilbakebetales med 1/10 per år så lenge en ikke-avgiftspliktig leietaker benytter lokalene. Dette kan utgjøre betydelige beløp.
 

Pop-up butikk – avgiftspliktig?

Pop-up butikker vil kunne selge og markedsføre det aller meste, og dermed vil bruken av lokalene være veldig variert. Det vanligste er kanskje salg av klær og mote, men også mat og drikke, og ikke minst salg av produkter i begrensede utgaver forekommer ofte. Slikt salg er normalt avgiftspliktig.
 

Hvilke pop-up butikker er ikke-avgiftspliktige?

Jo, det er gjerne pop-up butikker med gode formål, men med lav omsetning, som møteplass for innvandrere, studenter eller pensjonister, eller start-up bedrifter. Formidling av kunst og lokaler som blir brukt til kurs/undervisning vil også være leietakere med status ikke-avgiftspliktig og det samme gjelder om lokalene brukes til å selge treningsabonnement.

Vårt råd er at de avgiftsmessige konsekvensene av å leie ut tomme lokaler til pop-up butikker avklares før det inngås leiekontrakter, slik at utleieforholdet blir gunstig for begge parter.