Blogg: Forbrukere stiller økende krav til bærekraft

Funn fra BDOs handelsundersøkelse viser at forbrukere foretrekker virksomheter og produkter som har et bærekraftsfokus.

Det er fredag ettermiddag, og du står ved godterihylla i butikken. Så ser du det. En rekke bærekraftige produkter: En chipspose med logo av FNs-bærekraftsmål, sjokolade som er laget av bærekraftig kakao, og vegansk vaniljeis.  I dette øyeblikket opplever du mest sannsynlig en lovnad om at disse produktene er ledende innenfor bærekraft i bransjen, og ved å velge disse har du tatt et bevisst og mer bærekraftig valg for fredagskosen. Du legger varene i kurven, og er fornøyd med ditt lille bidrag. Og du er ikke alene! BDO sin handelsundersøkelse for 2021 viser at flere forbrukere etterspør bærekraft og fremtidens forbrukere trekkes mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden.  

 

Samtidig driver mange med villedende markedsføring 

Men har du egentlig gjort et bærekraftig valg? Kan du stole på at alle som beskriver seg som bærekraftig faktisk er det?  Svaret på det er ikke helt enkelt. Hver dag blir forbrukere møtt med merker som hevder at de er bærekraftige, og vi blir bombardert med ny informasjon om virksomheters bærekraftsinitiativer på tvers av sektorer og industrier. Vi ser stadig annonser med løfter om et bærekraftig valg. Samtidig vet vi at ikke alle holder det de lover. En ny rapport av Forbrukertilsynet og andre europeiske forbrukermyndigheter har undersøkt miljøpåstander om varer og tjenester på nett. I aksjonen kom de frem til at hele 42 prosent av miljøpåstandene er overdrevne, feilaktige eller villedende.  

 

Noen tips for å øke din troverdighet 

Med økende krav til bærekraft fra forbrukerne, samtidig som mange bedrifter driver villedende markedsføring, er det viktig å være troverdig. Å være troverdig handler om å være ærlig, transparent og å kunne underbygge budskapet. Her er noen tips for å få til dette.

  • Sett inn innsatsen der virksomheten kan bidra mest til bærekraftig utvikling.
    • Dette innebærer å undersøke hvordan virksomheten og dens verdikjede påvirker bærekraftig utvikling samt hva slags forventinger dine interessenter har til bærekraft. Deretter må du sørge for at virksomheten bidrar der den kan gjøre en størst mulig forskjell. Det er viktig å erkjenne det virksomheten kan bli bedre på, og forplikte seg til å arbeide med dette.
  • Utvikle bærekraftsløfter for ditt bærekraftsarbeid.
    • Et bærekraftsløfte er en positiv, konkret og aktiv viljeserklæring som omhandler løftegivers bidrag til bærekraftig utvikling, og som binder løftegiver i det øyeblikk det er oppfattet og anerkjent av mottakeren. Velg ut de løfter basert på de bærekraftsmålene som er relevant for din virksomhet, og forankre de løftene i hele virksomheten. 
  • Alle bærekraftsløfter skal forklares og dokumenteres.
    • Virksomheten må synliggjøre hvordan de jobber med bærekraft. Det innebærer at informasjonen er lett tilgjengelig og forståelig.  Bærekraftsløftene må også sees i sammenheng med resten av markedet, dette betyr at du må unngå å formulere bærekraftsløfter som fremstiller virksomheten som mer bærekraftig enn konkurrerende virksomheter, dersom dette ikke kan dokumenteres.


Til slutt, kan det være nyttig å ta en titt på grønnvaskingsplakaten. Her får du ti konkrete tips til hvordan være en samfunnsbygger, heller enn en grønnvasker. Sørg for at bærekraftsarbeidet skjer på tvers av virksomheten, i alle hjørner og kroker. Still de samme kravene til dine leverandører som du stiller til din egen virksomhet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få våre artikler rett i innboksen! Meld deg på her.