Blogg: Fradrag for mva beregnet etter VOEC-ordningen

Skatteetaten legger til grunn at arbeidsgiver ikke har rett til fradrag for inngående merverdiavgift som er beregnet etter VOEC-ordningen. Dersom den ansatte har utlegg på vegne av arbeidsgiver og merverdiavgift beregnes etter VOEC-ordningen kan derfor fradragsretten gå tapt. 

Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser kan registrere seg i Skatteetatens VOEC-register for salg av elektroniske tjenester og varer til Norge. Ved registrering i VOEC vil den utenlandske tilbyderen beregne og innberette 25% norsk mva. Ordningen gjelder kun for salg til privatpersoner.

Beregning av merverdiavgift etter VOEC-ordningen står i motsetning til ordinært salg fra utlandet til næringsdrivende i Norge, hvor det er den næringsdrivende i Norge sitt ansvar å beregne og innberette merverdiavgiften på salget/kjøpet. 

Ettersom VOEC-ordningen kun gjelder for salg til privatpersoner, vil ikke merverdiavgiften som er blitt beregnet etter VOEC-ordningen være fradragsberettiget for privatpersonens arbeidsgiver, selv om innkjøpet er foretatt på vegne av og til bruk for arbeidsgiver. 

 

 

 

Tapt fradrag for inngående merverdiavgift 

Dersom den ansatte gjør et kjøp fra en utenlandsk tilbyder som er registrert i VOEC-registeret vil det for den utenlandske tilbyderen fremstå som et salg til en privatperson. Merverdiavgift vil derfor bli beregnet etter VOEC-ordningen og faktura stiles til den ansatte.

Skatteetaten legger til grunn at det ikke er fradragsrett for merverdiavgift som er beregnet etter VOEC-ordningen, nettopp fordi ordningen kun omfatter salg til privatpersoner. Hvis arbeidsgiver selv hadde gjort anskaffelsen, ville den utenlandske tilbyderen ikke beregnet mva. 

 

Dobbelt feil!

Når arbeidsgiver tilbakebetaler den ansatte for sine utlegg, vil arbeidsgiver samtidig tilbakebetale merverdiavgiften som er blitt beregnet. Ettersom det ikke er fradragsrett for merverdiavgift som er beregnet etter VOEC-ordningen, risikerer arbeidsgiver at denne merverdiavgiften blir en endelig kostnad.

 

Slik kan fradragsretten reddes 

Dersom uhellet er ute, kan arbeidsgiver be selger om å utstede en kreditnota og ny faktura som er stilet til arbeidsgiver. Fordi det gjelder et salg til en næringsdrivende, vil dette ikke omfattes av VOEC-ordningen og merverdiavgift vil ikke bli beregnet i den nye fakturaen. 

Dersom de elektroniske tjenestene eller varene er fullt ut til bruk i avgiftspliktig virksomhet, vil arbeidsgiver ha rett til fradrag for den inngående merverdiavgiften som beregnes etter reglene om omvendt avgiftsplikt.

Vi i BDO har lang erfaring med å rådgi våre kunder innen merverdiavgiftsregelverket. Ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor for bistand.