Blogg: Grep for å håndtere krisen for bygg- og anleggsbransjen

Bygg og anleggsbransjen treffes hardt av konjunkturendringene. Nå må bransjen rigge seg for en lengre periode hvor høye materialpriser og lav aktivitet er normalen. 

Det er viktigere enn noen gang å sørge for å ha gode prosesser rundt likviditetsstyring i prosjektene. Gå gjennom prosjektene og se på kapitalbindingen og likviditeten. Her erfarer vi at det er mange grep som kan tas.  

Sikre likviditetsstyringen og reduser risikoen i prosjekter 

Sørg for å fakturere ut i takt med produksjonen og de løpende leveransene, gjennom betalingsplanene med kundene. Sørg også for at det ikke utbetales til leverandører før det er levert, og du er trygg på at leveransen er i henhold til avtalt tid og kvalitet.  

Sørg for å få fakturert ut løpende det som er av tillegg og endringer, slik at det ikke binder opp kapital og blir avregnet på en sluttfaktura.  

Ved uenigheter er det viktig å gå i dialog raskt for å finne gode løsninger, og skille ut beløpet det er uenighet om for å sikre at det resterende blir innbetalt.  

I tiden vi står i er det viktig å følge med på og vurdere de kritiske leverandørene. En konkurs hos en kritisk leverandør kan bli veldig kostbart, og da er det viktig å handle raskt nok.  

Gå igjennom balansen og kostnadsbasen. Er det grep som kan gjøres for å bringe likviditet inn eller redusere kostnader og fremtidige utbetalinger? Her kan det for eksempel ligge lisenser og abonnementer som løper, men ingen bruker.  

Ikke fall for fristelsen med å ta for lave risikopåslag i prosjektene for å holde hjulene i gang. Om uforutsette hendelser slår inn og prosjektene lider med tap kan det på sikt resultere i større skade. 

Det er alltid viktig å ha gode løpende økonomiske rapporteringer på prosjektene og den underliggende driften, slik at ledelse og styre har gode beslutningsunderlag til å ta de grepene som må tas. I usikre tider er dette ekstra viktig, for å sikre at beslutningstakerne kontinuerlig har et riktig oversiktsbilde og derfor kan håndtere risikofaktoren i tide.  

Bygg robusthet i organisasjonen 

Sørg for at flere kan håndtere de samme oppgavene. Gi opplæring og dokumenter prosessene. Dette øker fleksibiliteten i organisasjonen og reduserer risikoen ved uforutsette hendelser.  

Involver og kommuniser med de ansatte for at de skal forstå situasjonen. Bygg fellesskapsfølelse og samhold. 

Skaff deg innsikt og gjør prioriteringer 

  • Få en forståelse for hvordan ulike scenarier vil påvirke virksomheten 

Bygg finansielle modeller hvor du kan teste hva slags finansiell effekt forskjellige tiltak og endringer i eksterne forutsetninger vil påvirke din likviditet. På denne måten kan du lettere vurdere hvor viktig forskjellige tiltak vil være, samt identifisere de største risikoene. Dermed kan du også håndtere risiko på en bedre måte. 

  • Prioriter strategiske satsinger 

Har virksomheten flere kostbare initiativer på en gang forsvinner pengene fort. Prioriter derfor kun noen få ressurskrevende satsinger med en tydelig plan.  

  • Kill your darlings  

Det kan ofte kan det være emosjonelt vanskelig å avbryte en satsing, derfor gjøres det for sent. En feilslått satsing kan pådra selskapet løpende kostnader lenge etter at den er stanset, og det er gjerne disse som tar knekken på selskapet.  

Det handler om å skape en forutsigbarhet og utholdenhet i tiden fremover. For virksomheter som mestrer dette, kan det åpne seg gode muligheter for å oppnå konkurransefortrinn.  

BDO er her for å støtte din virksomhet Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller trenger bistand. 


Les også: 
Tøffe tider er den nye normalen


Last ned:
Kvartalsrapport Q1: Tallgrunnlag og utvikling i bransjen (PDF)